# Tags
#Inwestycje

Przebudowa dróg w miejscowościach Borkowo Lęborskie i Ciekocino wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego [zdjęcia]

W Borkowie Lęborskim i Ciekocinie realizowane jest aktualnie zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg w miejscowościach Borkowo Lęborskie i Ciekocino wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”. W zakresie prac inwestycji w Borkowie Lęborskim znajdują się dwa zadania :

– wykonanie drugiego etapu przebudowy  nawierzchni dróg w centrum wsi (pierwszy etap został zrealizowany w 2020r. na kwotę 270 tys.zł) -> w miejsce nawierzchni brukowej lub żwirowej będzie wykonana nawierzchnia asfaltowa (dług. przebudowywanego odcinka – 922,28 m, szerokość jezdni: 4,5 m i 3,5 m,

– wykonanie nowej sieci oświetlenia ulicznego w centrum wsi Borkowo w zakresie: budowy kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x25mm2 o dług. 2731 m, montażu szafki oświetleniowej SOU-1, montażu 48 szt. słupów z oprawami i lampami LED

W zakresie Ciekocina inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi na cmentarz w tym:

–  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku długości 328 mb,

– wykonanie odwodnienia tego odcinka drogi poprzez budowę 4 studni chłonnych i odcinków kanalizacji deszczowej,

– wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez budowę sieci oświetlenia ulicznego długości 292 mb i montaż 11 słupów z oprawami i lampami LED

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „Spec-Bruk” Zdzisław Jereczek z Robakowa. Zadanie jest dofinansowane z programu inwestycji strategicznych „Polski Ład” a planowana całkowita wartość inwestycji (budowa i nadzór inwestorski, inne opłaty) wynosi 2.538.016 zł. Zgodnie z zawartą umową roboty budowlane mają się zakończyć do dn. 17 lipca 2023 roku.

Źródło informacji: RIGKiOŚ UG Choczewo