# Tags
#Inwestycje

Przebudowa dróg w miejscowościach Borkowo Lęborskie i Ciekocino wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego [zdjęcia]

W Ciekocinie realizowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg w miejscowościach Borkowo Lęborskie i Ciekocino wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”.

W miejscowości Ciekocino inwestycja obejmowała swoim zakresem przebudowę drogi na cmentarz, w tym m.in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku długości 328 mb oraz wykonanie odwodnienia tego odcinka drogi poprzez budowę 4 studni chłonnych i odcinków kanalizacji deszczowej, które to czynności zostały już praktycznie zakończone. Do wykonania pozostało jeszcze wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez budowę sieci oświetlenia ulicznego długości 292 mb i montaż 11 słupów z oprawami i lampami LED.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „Spec-Bruk” Zdzisław Jereczek z Robakowa. Zadanie jest dofinansowane z programu inwestycji strategicznych „Polski Ład” a planowana całkowita wartość inwestycji w Borkowie Lęborskim i Ciekocinie (budowa i nadzór inwestorski, inne opłaty) to 2.538.016 zł. Zgodnie z zawartą umową wszystkie roboty budowlane mają się zakończyć do dn. 17 lipca 2023 roku.

Na poniższych zdjęciach inwestycja w Ciekocinie wg stanu z dn. 06.05.br.