# Tags
#Inne

Pracy nie brakowało też strażakom z OSP Słajszewo [zdjęcia]

W dn. 22-23.12.br strażacy z OSP Słajszewo 6-krotnie uczestniczyli w usuwaniu skutków orkanu „Pia”. Byli wzywani do powalonych na drogi powiatowe i gminne drzewa (2), zalanych wodą dróg (1), posesji i piwnic (2), sprawdzali też zagrożenie zalania wodą (1). W omawianym okresie czasu strażacy z OSP Słajszewo:

– usuwali drzewo powalone na drogę gminną między Jackowem a Kierzkowem,

– usuwali wodę z zalanej drogi powiatowej 1430G w Jackowie,

– sprawdzali zagrożenie zalania wodą przy ul. Nadrzecznej w Słajszewie,

– usuwali drzewo powalone na drogę gminną przy ul. Morskiej w Słajszewie,

– usuwali wodę z zalanej posesji i piwnicy przy ul. Słonecznej w Słajszewie,

– usuwali wodę z zalanej posesji i piwnicy w Kurowie

Źródło informacji i zdjęcia:  OSP Słajszewo