# Tags
#Inne

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zaprasza na kolejne spotkanie…

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Wejherowie zaprasza 17.01.br (środa) o godz. 09:00 do czytelni Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Choczewie na spotkanie pt. „KFS bez tajemnic” (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zapisów na przedmiotowe spotkanie można dokonać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej PUP w Wejherowie do dn. 10.01.br

Głównym tematem szkolenia będzie omówienie możliwości dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców, przedstawienie priorytetów obowiazującychw 2024 roku oraz zasad prawidłowego wypełniania wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia z KFS. PUP w Wejherowie zaprasza do udziału głównie przedstawicieli Urzędu Gminy w Choczewie, jednostek budżetowych gminy. Jak również pracodawców z terenu gminy.

Formularz zgłoszeniowy > bit.ly/zapisykfs

Ewentualny kontakt telefoniczny pod nr tel.: 58-6776308 lub 58-6776314