# Tags
#Stowarzyszenia

Ponad 343 mln zł dla Lokalnych Grup Działania… „Bursztynowy Pasaż” z budżetem 23 mln zł 

Lokalne Grupy Działania (LGD) z województwa pomorskiego otrzymają ponad 343 mln zł. Te pieniądze pozwolą na realizację setek lokalnych projektów istotnych dla mieszkańców. Chodzi o aktywizację zawodową, turystykę czy projekty kulturalne. Umowy z 15 pomorskimi LGD podpisali w minioną środę (24.01.br) marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele LGD. „Bursztynowy Pasaż” otrzymał około 23 mln zł…

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, które reprezentowali Prezes – Michał Słowik oraz Wiceprezes – Aleksandra Dobrzańska, podpisało umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Budżet przeznaczony w strategii na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i miasta Łeba, to ponad 4,9 mln euro pochodzących z trzech różnych funduszy unijnych (ponad 23 mln zł).

Wnioskodawcami będą mogły być:
– osoby fizyczne w zakresie zakupu i instalacji magazynów energii,
– osoby fizyczne w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (branża usług czasu wolnego oraz produkcji i sprzedaży spożywczych produktów lokalnych; usług medycznych, paramedycznych i opiekuńczych oraz usług wspierających rodziny)
– przedsiębiorcy z obszaru objętego strategią w zakresie rozwoju działalności gospodarczej (branża usług czasu wolnego oraz produkcji i sprzedaży spożywczych produktów lokalnych; usług medycznych, paramedycznych i opiekuńczych oraz usług wspierających rodziny)
– rolnicy z zakresie powstawania i rozwoju gospodarstw agroturystycznych oraz gospodarstw edukacyjnych
– organizacje pozarządowe z zakresie rozwoju usług i infrastruktury wspomagającej opiekę nad osobami zależnymi (w nurcie deinstytucjonalizacji) oraz w zakresie pobudzania i rozwijania współpracy na rzecz aktywizacji seniorów (60+) oraz ludzi młodych (do 25 lat) oraz zakresie opracowania koncepcji Smart Village
– jednostki sektora finansów publicznych w zakresie infrastruktury społecznej, turystycznej i rekreacyjnej w tym kąpielisk i tras konnych, oraz w zakresie ochronę przyrody i różnorodności biologicznej obszaru.

O szczegółowych warunkach ubiegania się o pomoc oraz o warunkach kwalifikowalności wydatków będziemy informować w miarę ukazywania się wytycznych w tym zakresie. Stowarzyszenie pracuje nad opracowaniem kryteriów oceny projektów, które będą uzależnione od otrzymania tych wytycznych. Pierwsze nabory wniosków będą możliwe do ogłoszenia w II połowie 2024r., gdyż Instytucje Zarządzające poszczególnymi funduszami opracowują wnioski i instrukcje, aby takie nabory mogły ruszyć. Wraz z ogłoszonymi naborami pojawią się też szczegółowe regulaminy naborów wniosków z budżetem i kodami PKD, w ramach których będzie mogła być przyznana pomoc. 

Jak wyglądał szczegółowy podział środków na Lokalne Grupy Działania:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej – ponad 18 mln zł.,
 2. Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” – ponad 28 mln zł.,
 3. Żuławska Lokalna Grupa Działania – ok. 19 mln zł.,
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy – ponad 21 mln zł.,
 5. Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” – ponad 27 mln zł.,
 6. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi – prawie 31 mln zł.,
 7. Słowińska Grupa Rybacka – ponad 21 mln zł.,
 8. Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż – ok. 23 mln zł.,
 9. Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia – ponad 18 mln zł.,
 10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem – niecałe 15 mln zł.,
 11. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – ponad 42 mln zł.,
 12. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” – ok. 19 mln zł.,
 13. Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka – ponad 27 mln zł.,
 14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” – ponad 14 mln zł.,
 15. Powiślańska Lokalna Grupa Działania – ok. 16 mln zł.

Źródło informacji i zdjęcia: bursztynowy pasaż.pl, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego