# Tags
#Inwestycje

Pomyślny przebieg konsultacji transgranicznych z Danią [zdjęcia]

Polska zakończyła kolejny etap konsultacji w sprawie budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. W trakcie spotkania bilateralnego, polscy eksperci w sposób wyczerpujący odnieśli się do kwestii podnoszonych przez przedstawicieli strony duńskiej. 22 maja br w Warszawie, z inicjatywy Danii, odbyło się spotkanie, podczas którego polscy eksperci odpowiedzieli wyczerpująco na wszystkie pytania dotyczące budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Dodatkowo strona polska zaprezentowała szczegółowe dane i wyniki analiz w oparciu o raport oceny oddziaływania na środowisko. Pytania dotyczyły między innymi zabezpieczenia elektrowni jądrowej na wypadek zagrożeń zewnętrznych, postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem czy zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych kadr podczas budowy i eksploatacji obiektu. Po wysłuchaniu odpowiedzi, delegacja duńska nie wniosła dodatkowych pytań a następnie podziękowała za profesjonalne zorganizowanie spotkania i za przedstawienie wyjaśnień. Kończąc spotkanie, strony zgodziły się, że w najbliższym czasie uzgodnią treść protokołu stanowiącego podsumowanie konsultacji międzyrządowych pomiędzy Polską a Danią, który zostanie następnie podpisany przez odpowiednich reprezentantów obu państw.

Konsultacje poprowadził Andrzej Szweda-Lewandowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Państwowej Agencji Atomistyki oraz spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Skład delegacji duńskiej stanowili przedstawiciele Duńskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego, Gminy Regionalnej Bornholm oraz Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska.

Konsultacje transgraniczne prowadzone są w oparciu o akt prawa międzynarodowego – konwencję z Espoo – i stanowią część postępowania, którego celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe w województwie pomorskim. Do wyników postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w tym uwag i wniosków zgłoszonych przez państwa biorące udział w postępowaniu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odniesie się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do tej pory konsultacje merytoryczne o charakterze transgranicznym pomyślnie zakończono z siedmioma państwami – Czechami, Estonią, Finlandią, Holandią, Łotwą, Węgrami oraz Niemcami. Konsultacje z Danią zostaną zakończone z chwilą podpisania protokołu przez obie strony. W najbliższym czasie planowane jest jeszcze spotkanie międzyrządowe z Austrią.

Źródło informacji: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zdjęcia: PEJ (linkedin)