# Tags
#Inwestycje

„Polskie Elektrownie Jądrowe” przystępują do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych…

Współpraca między inwestorem odpowiedzialnym za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej i największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w kraju to ważny etap na drodze do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej tego kluczowego dla sektora energetycznego projektu. Ubezpieczenie tak strategicznego dla Polski i jej bezpieczeństwa energetycznego projektu stanowi jeden z warunków jego realizacji.

Wachlarz umów ubezpieczenia wykorzystywanych w tego rodzaju inwestycjach jest bardzo szeroki. Obejmują one zarówno prace budowlano-montażowe, jak i na przykład transport czy też odpowiedzialność cywilną. Posiadanie odpowiedniego zakresu ochrony ubezpieczeniowej zabezpiecza interesy zarówno inwestora jak i generalnego wykonawcy robót, oraz jest wymagane przez instytucje finansujące inwestycję, jako warunek uzyskania finansowania dłużnego.

Przystąpienie do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW jest ważnym elementem budowania strategii ubezpieczeniowej spółki dla fazy budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie w gminie Choczewo. Przystąpienie do TUW PZUW pozwoli nam jako inwestorowi pozyskać dostęp do specjalistycznych ubezpieczeń nuklearnych oferowanych na rynku – mówi Wojciech Rosiński, dyrektor Pionu Finansów Polskich Elektrowni Jądrowych.

Łączy nas podejmowanie ambitnych wyzwań. Celem projektu budowy elektrowni jądrowej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polsce, a naszą ambicją jest udział w zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej temu przedsięwzięciu. Dlatego cieszymy się, że członkiem naszego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych została tak ważna dla transformacji energetycznej spółka, jak Polskie Elektrownie Jądrowe – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Dobrze zaprojektowane ubezpieczenie ogranicza ryzyka projektowe. Przede wszystkich chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń losowych, które ewentualnie mogą wystąpić w procesie budowalnym na tego typu projektach. Z myślą o ubezpieczeniowej ochronie jądrowych inwestycji w Polsce TUW PZUW już w zeszłym roku podjął strategiczną współpracę ze światowym liderem w tej dziedzinie NuclearRiskInsurers. Umowa z brytyjskim partnerem, który chroni cywilne instalacje jądrowe w Wielkiej Brytanii i uczestniczy w ponad 300 podobnych projektach na świecie, daje dostęp do know-how, a także praktyk i szkoleń.

Należące do Grupy PZU największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wystąpiło jednocześnie z inicjatywą utworzenia ubezpieczeniowego poolu atomowego, czyli konsorcjum polskich ubezpieczycieli, którzy zapewnią ochronę energetyce jądrowej w naszym kraju.

Stanowimy forpocztę. Angażujemy się we współpracę w skali krajowej i międzynarodowej, do tej współpracy zachęcamy innych. Chcemy wnosić jak największy wkład w transformację energetyczną w Polsce. Zaufanie, jakim nas obdarzają Polskie Elektrownie Jądrowe, stwarza tym bardziej obiecujące perspektywy – podkreśla prezes Kiliński.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa o mocy 3750 MWe powstanie w gminie Choczewo, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, na Pomorzu. Projekt posiada obecnie szereg niezbędnych pozwoleń administracyjnych, w tym decyzję zasadniczą, lokalizacyjną i środowiskową. Elektrownia powstaje z wykorzystaniem amerykańskiej technologii AP1000 i będzie budowana przez doświadczone amerykańskie firmy Westinghouse oraz Bechtel.

Źródło informacji: Dział Komunikacji Zewnętrznej PEJ