# Tags
#Lokalny samorząd #Sołectwa

Podział funduszu sołeckiego w Gminie Choczewo. Wykaz zadań w poszczególnych sołectwach…

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. Wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na poszczególne sołectwa wylicza się corocznie na podstawie wzoru zawartego w ustawie o funduszu sołeckim. W 2024 roku wysokość funduszu sołeckiego w Gminie Choczewo wynosi 678.740 zł. Najwięcej ma otrzymać sołectwo Choczewo – 89.198 zł, najmniej… Gościęcino – 22.288 zł.

Podział funduszu na poszczególne 14 sołectw wygląda następująco:

89.198 zł – Choczewo,

61.279 zł – Zwartówko,

57.800 zł – Sasino,

56.016 zł – Kierzkowo,

52.716 zł – Starbienino,

51,200 zł – Kopalino,

48.613 zł – Choczewko,

46.026 zł – Słajkowo,

43.172 zł – Łętowo,

42.254 zł – Ciekocino,

38.979 zł – Jackowo,

36.740 zł – Słajszewo,

32.468 zł – Borkowo Lęborskie,

22.288 zł – Gościęcino

Ze  wstępny, wykazem zadań poszczególnych sołectw można zapoznać się na stronie > https://choczewo.esesja.pl/posiedzenie/01b6eed1-4e81-4, klikając w pkt. 2 (kontrola podziału funduszu socjalnego na 2024 rok i dalej w plik pdf.