# Tags
#Inwestycje

Odbiór końcowy inwestycji na „dolnym” Choczewie [zdjęcia]

Dzisiaj na „dolnym” Choczewie dokonano przeglądu i końcowego odbioru inwestycji związanej z przebudową dróg wewnętrznych wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej, Reymonta, Prusa, Konopnickiej. Odbioru końcowego dokonali: Arkadiusz Ceynowa – Zastępca Wójta Gminy Choczewo, Mirosław Marcinkiewicz – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Choczewie, Paweł Milian – nadzór inwestorski, Wojciech Formela – nadzór inwestorski, Andrzej Światek – kierownik budowy, Arkadiusz Jarząbek – generalny wykonawca, Łukasz Formela – podwykonawca w branży sanitarnej i Wojciech Jarczak – nadzór inwestorski.

Prace inwestorskie polegały na budowie nawierzchni dróg z kostni brukowej na ul. Reymonta (180,9 m), ul. Konopnickiej (202,8 m), ul. Prusa (112,9 m) i ul. Łąkowej (371,8 m) o szerokości projektowanych ulic 5,0 m (3,0m) z dwustronnymi lub jednostronnymi chodnikami oraz na budowie rurociągów kanalizacji deszczowej w pasie ul. Łąkowej o średnicy Ø 400 mm oraz w pasie ul. Reymonta, Prusa i Konopnickiej o średnicy Ø 315 mm.

Koszt realizowanych prac remontowych to 2,6 mln zł, finansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz ze środków własnych. Przebudowę nadzorował Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG w Choczewie a inwestycja była realizowana od lutego br.