# Tags
#Inne

Od 1 stycznia osoby poniżej 18 roku życia nie kupią już „energetyków” 

Od dzisiaj osoby poniżej 18 roku życia nie kupią energetyków, czyli napojów z dodatkiem tauryny lub kofeiny. W sierpniu 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która nakłada na producentów nowe przepisy. Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, których ilość w składzie w proporcji przewyższa 150 mg na litr, muszą być odpowiednio oznaczone. Na produkcie musi znaleźć się widoczna, czytelna i umieszczona w sposób trwały informacja o treści „napój energetyzujący” lub „napój energetyczny”.

Od dzisiaj obowiązują też przepisy, które dotyczą zakazu sprzedaży takich produktów osobom niepełnoletnim. Wprowadzony zostanie również zakaz ich sprzedaży w szkołach, jednostkach oświaty i w automatach. Nowa ustawa przewiduje też kary dla sprzedawców, którzy złamią nowe przepisy. Za sprzedaż napojów energetycznych osobom poniżej 18. roku życia, na terenie szkół, jednostek oświaty i w automatach, wszelkim podmiotom sprzedającym grozi kara grzywny do 2.000 zł. Kara grzywny obowiązuje również kierowników zakładów handlowych lub gastronomicznych, które nie dopełniają obowiązku nadzoru, tym samym dopuszczając się popełnienia wykroczenia.

Z kolei producenci i importerzy napojów, które są w opakowaniach niespełniających nowych wymogów, muszą liczyć się z grzywną do 200.000 zł oraz z karą ograniczenia wolności. Karą może być również objęta osoba odpowiedzialna za produkcję i import napojów energetycznych.

Autorzy projektu cytowanej na wstępie ustawy podkreślili, że ustalone w ustawie propozycje są wynikiem konsultacji z ekspertami. Potwierdzają je również dane z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Mówią one, że 2,1 % dzieci w Polsce w wieku 3-9 lat regularnie spożywało napoje energetyzujące, natomiast w przypadku młodzieży (w wieku 10-17 lat) było to już  odpowiednio 35,7 % chłopców i 27,4 % dziewcząt.

Wśród negatywnych skutków spożycia napojów energetyzujących przez dzieci i młodzież wymienia się powikłania sercowo-naczyniowe oraz zaburzenia ze strony układu krążenia, takie jak zwiększony krótkotrwały wzrost ciśnienia krwi i częstości uderzeń serca oraz spadek mózgowego przepływu krwi z powodu spożytej kofeiny.

Przygotowano na podstawie Interia.pl