# Tags
#Inne

Od 1 maja br zmiana dni funkcjonowania „Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” 

„PSZOK” informuje, że od maja do września 2023 roku będzie czynny dwa razy w tygodniu (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem > 58-572-39-13 (wew. 209): środa (16:00-20:00) i sobota (10:00-14:00). Osoba zgłaszająca otrzyma informację o wyznaczonym dniu i godzinie dostarczenia odpadów do „PSZOK”. Odpady będą przyjmowane wyłącznie w wyznaczonym dniu i czasie. Zasady funkcjonowania określa „Regulamin Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych” (JB)