# Tags
#Inne

„FLORIANY 2023” – V Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

Głównym przesłaniem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych ochotniczych straży pożarnych, które realizują cenne inicjatywy służące lokalnej społeczności. Konkurs „FLORIANY” ma również za zadanie inspirowanie innych OSP do podejmowania tego typu działalności i współpracy z samorządami oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ogłasza długo wyczekiwaną przez strażaków ochotników V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „FLORIANY 2023”.

Celem Konkursu jest również:

  • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
  • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
  • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

I – Infrastruktura przestrzeni publicznej

II – Ochrona środowiska i ekologia

III – Edukacja

IV – Sport, rekreacja i turystyka

V – Kultura i tradycja

VI – Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

VII – Kategoria specjalna

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach konkurs/regulamin lub konkurs/formularze zgłoszeniowe do konkursu. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który można pobrać w zakładce konkurs/formularze, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

ul. Oboźna 1,

00-340 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Regulamin konkursu > http://floriany.zosprp.pl/?page_id=131