# Tags
#Historia

Niezwykła historia pewnej fotografii… Jackowa

Poniżej koloryzowane, unikalne zdjęcie majątku w Jackowie z „lotu ptaka”. Z napisu w górnej części zdjęcia wynika, iż zostało ono wykonane 12.07.1918 roku z samolotu, którego obserwatorem był kapral (Utffz) Schneider ze Szkoły Obserwatorów Lotniczych (Flieger Beobachterschule) bazy lotniczej w Słupsku (od 1938 r. – „Stolp-West). „Obserwator” był zawsze oficerem, chyba, że odbywał właśnie szkolenie, tak jak Utffz Schneider. W zależności od zadania mógł on kierować ogniem artyleryjskim, prowadzić bombardowanie, obsługiwać radio, karabin maszynowy lub właśnie aparat fotograficzny.

Wg Mateusza Kabatka ze Słupska, znanego autorytetu w zakresie historii lotnictwa niemieckiego z czasów I wojny światowej, z uwagi na widoczne na zdjęciu podwójne rozpórki przy stateczniku poziomym, zostało ono wykonane prawdopodobnie z pokładu dwumiejscowego dwupłatowca Rumpler C.IV. Na powyższej fotografii widoczne są zabudowania folwarczne majątku w Jackowie, m.in. cielętnik i stodoła w części zach. (na pierwszym planie), magazyn zbożowy i kolejny cielętnik w części płd., „rządcówka”, gorzelnia z widocznym kominem i obora w części wsch. oraz tonący w zieleni parkowej – dwór (pałac) i po lewej jego stronie, niejako „przyklejony” do stodoły – magazyn zbożowy w części płn. Pod skrzydłem samolotu, pierwszy budynek od prawej strony, tuż przy drodze to… dawna szkoła podstawowa.

Cytowany fragment pochodzi z książeczki „Sołectwo Jackowo”, wydanej w 2021 roku przez Wydawnictwo „Tu i Tam”. Zdjęcie ze zbiorów Gabriele Fließbach.