# Tags
#Inwestycje

Morskie farmy wiatrowe będą pod ochroną wojska…

W zeszłym tygodniu do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3243). Przepisy mają zapewnić Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej możliwość reagowania na potencjalne ataki terrorystyczne wymierzone w infrastrukturę energetyczną na morzu.

To, że taki atak nie miał jeszcze w naszym kraju miejsca, nie oznacza, że państwo nie powinno mieć rozwiązań prawnych, z których w takiej sytuacji będzie można skorzystać. (…) Projektowane zmiany mają charakter systemowy i zmierzają do uregulowania sytuacji, w których SZ RP mogą zostać użyte do neutralizacji zagrożenia terrorystycznego normowanego zmienianymi ustawami – czytamy w Uzasadnieniu projektu.

Jak wyjaśniono, Siły Zbrojne RP będą miały możliwość podejmowania działań mających na celu uniemożliwienie przeprowadzenia ataków skutkujących uszkodzeniem infrastruktury krytycznej, takich jak np. zeszłoroczny atak na gazociągi Nord Stream. Projektodawca podkreśla przy tym, że przepisy obejmują szeroko pojętą infrastrukturę energetyczną znajdującą się na morzu. To m.in. międzysystemowy Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe), obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także wykorzystywane w wyłącznej strefie ekonomicznej: sztuczne wyspy, wszelkiego rodzaju konstrukcje i urządzenia przeznaczone do rozpoznawania lub eksploatacji zasobów, morskie farmy wiatrowe, podmorskie sieci elektroenergetyczne i światłowodowe, rurociągi, a także związaną z nimi infrastrukturę – wyliczono w Uzasadnieniu. W projekcie zaproponowano także przepisy dotyczące zapobiegania niebezpieczeństwom, które mogą grozić terminalowi skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

W sytuacji zagrożenia terrorystycznego Minister Obrony Narodowej będzie mógł podjąć decyzję o zatopieniu statku lub innego obiektu pływającego wykorzystywanego w działaniach terrorystycznych. Przewiduje się ponadto możliwość zestrzelenia statku cywilnego, jeśli na jego pokładzie będą znajdować się wyłącznie zamachowcy.

Podejmując decyzję o wydaniu rozkazu, należy postępować ze szczególną rozwagą oraz z uwzględnieniem nadrzędności ochrony życia osób postronnych, traktując możliwość zatopienia statku lub obiektu pływającego jako środek ostateczny – dodano w Ocenie Skutków Regulacji.

Źródło informacji: sejm.gov.pl, teraz-srodowisko.pl; zdjęcie: pixabay