# Tags
#Oświata

Młodzi wolontariusze z Ciekocina na rzecz Puckiego Hospicjum p.w. św. Ojca Pio [zdjęcia]

W minioną niedzielę, 23.04.nr przed kościołami Parafii Miłosierdzia Bożego w Sasinie, Ciekocinie, Kurowie i Jackowie zobaczyć było można wolontariuszy – uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie, którzy wsparli XXVI edycję Programu p.n.Pola Nadziei”. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na los osób nieuleczalnie chorych, będących u kresu życiowej drogi oraz zbiórkę pieniędzy na potrzeby Pomorskich Hospicjów Stacjonarnych.

We współpracy z Puckim Hospicjum p.w. św. Ojca Pio, wolontariusze z Ciekocina przygotowali papierowe żonkile i zorganizowaliśmy zbiórkę, którą przeznaczyli na zakup „żywych” żonkili, a następnie za ofiarowane datki do puszek, wolontariusze wręczali te kwiatki ofiarodawcom. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów, dzięki czemu młodzi   wolontariusze czuli się bardzo dumni, że mogli przyczynić się do tak szczytnego celu. 

Kolejnym działaniem wspierającym Puckie Hospicjum jest zbiórka przedmiotów, których wykaz jest dostępny pod adresem szkoły https://zspciekocino.pl/wielkanocna-zbiorka-na-rzecz-puckiego-hospicjum/ Szkoła w Ciekocinie zachęca wszystkich serdecznie do aktywnej zbiórki w tak szczytnym celu, pamiętając jednocześnie, że… „dobro powraca”.

Źródło informacji: Anna Drzazgowska (ZS-P w Ciekocinie)