# Tags
#Lokalny samorząd

Kolejne zmiany w porządku obrad LXIII sesji Rady Gminy Choczewo

Jutro, to jest 26.04.br o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Gminy w Choczewie odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Choczewo. Jak już informowaliśmy wcześniej, z uwagi na pisemne protesty licznych mieszkańców Sołectwa Starbienino, jakie wpłynęły do Rady Gminy, z porządku obrad został „zdjęty” projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lublewo Lęborskie, Lublewko, Starbienino obręb ewidencyjny Lublewo w gminie Choczewo. Pojawiły się natomiast dwa projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciekocina-Jackowa-Kurowa oraz Choczewka-Jackowa-Kierzkowa. Zapraszamy do sali konferencyjnej CIT Urzędu Gminy w Choczewie lub na transmisję online na kanale YouTube.