# Tags
#Inne

Mjr Daniel Chojnacki nowym Z-cą Komendanta OSSW w Suchej, OZ w Zwartowie [zdjęcia]

Z dn. 1 kwietnia 2023 roku, gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej, powołał mjr Daniela Chojnackiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej Oddział Zamiejscowy w Zwartowie. W dniu dzisiejszym Pan Komendant spotkał się też z Wójtem Gminy Choczewo – Wiesławem Gębką. Jak się okazało się mjr Daniel Chojnacki jest dość blisko związany z naszą gminą, albowiem mieszkają w niej także jego rodzice…

Źródło informacji: sw.gov.pl