# Tags
#Lokalny samorząd

Migracja danych opóźniła naliczanie podatków w Gminie Choczewo…

W 2024 roku wyjątkowo dopiero dziś rozpoczynamy wydawanie decyzji dotyczących naliczenia podatków od nieruchomości. Jako pierwsze podatki zostały już wydane Pani Sołtys Kierzkowa. Kolejne decyzje sukcesywnie będą wydawane kolejnym sołtysom lub wysyłane pocztą. Opóźnienie związane jest z wdrożeniem w tutejszym urzędzie gminy nowego oprogramowania. Niestety prace związane z migracją danych do programu trwały dłużej niż oceniono po wstępnej weryfikacji bazy podatników. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 21 § 1 pkt. 2 termin płatności podatku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji. Przy zachowaniu tego terminu nie zostaną naliczone odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie…