#Lokalny samorząd

Marcin Kaczmarek nowym Starostą Wejherowskim [zdjęcia]

Marcin Kaczmarek z Rumi został wybrany na stanowisko Starosty Wejherowskiego. Podczas głosowania otrzymał 17 głosów, a druga kandydatka… Gabriela Lisius, tylko 11. Marcin Kaczmarek, od 2014 roku działał jako rumski radny. Podczas pierwszej sesji VII kadencji Rady Powiatu Wejherowskiego, już jako nowy Starosta Wejherowski – Marcin Kaczmarek podkreślił, że będzie chciał się skupić na zrównoważonym rozwoju całego powiatu. Nie ukrywał również, że swą uwagę zamierza poświęcić pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy, w tym środków unijnych.

Nowym Wicestarostą Powiatu Wejherowskiego został Witold Reclaw, natomiast etatowymi członkami zarządu Powiatu Wejherowskiego wybrano Iwonę Szczygieł, Marka Budnika i Marcina Drewę. W skład Prezydium Rady Powiatu Wejherowskiego weszli z kolei: Krzysztof Bober – przewodniczący, Jolanta Król – wiceprzewodnicząca i Kazimierz Bistroń – wiceprzewodniczący.

Skład Rady Powiatu Wejherowskiego na lata 2024-2029: Kazimierz Bistroń, Krzysztof Bober, Marek Budnik, Tomasz Bujak, Anna Dąbrowicz, Jacek Drewa, Marcin Drewa, Grzegorz Grinholc, Krystyna Grubba, Daniel Hadam, Anna Jakubkowska, Anna Jamróz-Szadaj, Arkadiusz Janor, Jolanta Król, Krzysztof Krzemiński, Waldemar Kunz, Gabriela Lisius, Danuta Milewczyk, Ewa Pasieczna, Piotr Pelcer, Witold Reclaf, Robert Siewert, Piotr Skurzyński, Alicja Skwarło, Natasza Sobczak, Andrzej Soboń, Kinga Szczepankowska, Iwona Szczygieł, Jacek Thiel.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe Wejherowo, Powiat Wejherowski (FB)