# Tags
#Mieszkańcy

Kwalifikacja wojskowa wśród mieszkańców Gminy Choczewo  

W połowie maja rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Ma ona głównie na celu określenie stopnia predyspozycji psychofizycznych danych osób do pełnienia czynnej służby wojskowej. Ponadto wiąże się z prowadzeniem ewidencji wojskowej podmiotów podlegających procedurze kwalifikacji wojskowej oraz ochotników, a także wydaniem książeczek wojskowych i decyzji administracyjnych o stopniu zdolności do czynnej służby

Komisja lekarska zbada zdatność do służby przede wszystkim u mężczyzn urodzonych w 2004 roku. W powiecie wejherowskim kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w dniach od 10.05.br do dn. 12.07.br. Jako pierwsi staną komisją staną mieszkańcy Wejherowa, najpóźniej mieszkańcy gminy Choczewo. W sumie wezwaniu podlegają 1303 osoby, w tym 43 kobiety.

W tym roku obowiązkowi poddania się kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii, kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub te, które takie kwalifikacje osiągną w tym roku, a także osoby, które zostały podczas ostatnich kwalifikacji uznane jako czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej czy ochotnicy.

Źródło informacji: nadmorski24.pl