# Tags
#Sołectwa

Dalsze konsultacje społeczne firmy „MQ Energy” z mieszkańcami Sołectwa Starbienino [wideo]

W „Wielką Sobotę”, 08.04.br w budynku byłej szkoły w Lublewie obyło się zebranie mieszkańców Sołectwa Starbienino, połączone z dalszymi konsultacjami społecznymi przedstawicieli Spółki „MQ Energy” w sprawie projektu budowy farmy fotowoltaicznej w Lublewie, będących kontynuacją spotkania, jakie odbyło się 29.03.br w Urzędzie Gminy w Choczewie. W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Łasiński, Sołtys Starbienina – Wiesław Bobkowski,
Radny gminy Choczewo – Michał Zielaskiewicz oraz mieszkańcy sołectwa, ogółem około 30 osób.

Dla przypomnienia, planowana farma fotowoltaiczna ma zostać zlokalizowana na terenie 10 działek objętych umową dzierżawy o powierzchni ok. 140 ha, położonych na płn. od miejscowości Lublewko i Lublewo Lęborskie. W przypadku zrealizowania inwestycji Gmina Choczewo będzie mogła liczyć na wpływy z tytułu podatków sięgające ok. 3 mln zł rocznie przez ok. 30 lat trwania inwestycji. Moc przyszłej elektrowni fotowoltaicznej to 140 MW. Dla porównania elektrownia fotowoltaiczna w pobliskim Zwartowie o mocy docelowej blisko 300 MW ma dać naszej gminie blisko 7 mln zł wpływów „podatkowych”.

Podczas sobotniego spotkania Spółka „MQ Energy” przedstawiła kilka nowych plansz w swojej prezentacji. Zaprezentowała m.in. projekty farm fotowoltaicznych, jakie mają być realizowane na terenie gm. Choczewo (m.in. w okolicach Choczewka, Jackowa, Zwartowa i Przebendowa), jak również tereny inwestycji planowanych przez Spółkę „MQ Energy”, które stanowią 0,76% powierzchni gminy. Inwestor planuje nasadzenia izolacyjne wzdłuż granic obszaru zajętego przez panele fotowoltaiczne a także wzdłuż drogi z Lublewa do Lublewka, gdzie zostanie utworzony pas ochronny (jak na załączonych planszach). Przedstawiono też możliwy rozwój fauny i flory na obszarach zajętych pod fotowoltaikę, która znacząco może przyczynić się do zachowania różnorodności biologicznej takiego miejsca. Inwestor zwraca uwagę, że na farmach tworzone są także ule hodowlane, które przynoszą zbiory miody czy też czosnku niedźwiedziego.

Tym razem pytania mieszkańców dotyczyły:

  • oddziaływania instalacji na środowisko naturalne
  • pożytków dla sołectwa i gminy z tytułu podatków
  • wpływu instalacji na krajobraz (izolacyjny pas zieleni)
  • planowanej odległość usytuowania paneli od drogi
  • koniecznych do podjęcia przez gminę oraz inwestora działań (proces dewelopmentu)
  • planowanego punkt przyłączenia do sieci
  • gwarancji utylizacji paneli PV po okresie eksploatacji
  • doświadczenia MQ jako dewelopera – precyzyjne pytania dotyczące statusu projektów przedstawionych w portfolio
  • możliwości dofinansowania planowanych inwestycji w sołectwie Starbienino

Efektem sobotniego spotkania jest zobowiązanie się mieszkańców do przygotowania propozycji projektów, które inwestor mógłby dofinansować. W tym celu zorganizowane będzie kolejne spotkanie mieszkańców w dn. 19.04.br, po którym wypracowane propozycje mają zostać przesłane do spółki „MQ Energy”

Źródło informacji i grafika: MQ Energy