# Tags
#Mieszkańcy

Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa [Gmina Choczewo]

Od momentu uruchomienia Krajowej Mapy Zagrożeń i Bezpieczeństwa (KMZB) mieszkańcy całej Polski mają możliwość informowania policjantów o sytuacjach, które są zagrożeniem w ich miejscu zamieszkania. Dzięki zgłoszeniom dokonywanym za pośrednictwem tej aplikacji udało się rozwiązać wiele lokalnych problemów, które to w istotny sposób utrudniały codzienne życie mieszkańcom wielu miejscowości. KMZB to narzędzie stworzone właśnie z myślą o ich bezpieczeństwie. Dzięki niemu każdy z mieszkańców Gminy Choczewo może w szybki i łatwy sposób powiadomić policję wejherowską o niepokojących sytuacjach, a dzięki temu mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w swoim regionie.

Mapa funkcjonuje od 2016 roku i jak pokazują statystyki część mieszkańców naszego regionu już z niej skorzystało, aby przekazać policjantom informacje o występujących na danym obszarze zagrożeniach. Funkcjonariusze przypominają, że dzięki tej aplikacji lokalna społeczność może wskazać mundurowym zagrożone miejsca, w tym m.in. przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe parkowanie, miejsce przebywania osoby bezdomnej wymagającej pomocy, czy też spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Okres weekendów i nadchodzących wakacji to czas, kiedy mieszkańcy lubią wypoczywać nad wodą. Dlatego przypominamy o możliwości oznaczenia na mapie miejsca zagrożonego związanego z dzikimi kąpieliskami (miejsca niebezpieczne na wodach). Funkcjonariusze w każdym zgłoszonym przypadku podejmą reakcję i będą zachęcać przebywające tam osoby do korzystania z wyznaczonych kąpielisk, gdzie profesjonalną pomoc zapewniają ratownicy wodni.

Obsługa mapy jest bardzo prosta, a nanoszone zagrożenia są najzupełniej anonimowe, dlatego też zachęcamy do korzystania z KMZB przy pomocy smartfona, tabletu lub komputera. Pamiętajmy, weryfikacja zagrożeń jest uzależniona od dokładnego opisu zagrożenia. Im więcej rzetelnych informacji przekazanych zostanie na mapie, tym szybciej mogą zostać zweryfikowane i potwierdzone przez policjantów. Pamiętajmy, że policjanci na weryfikację zgłoszeń mają przynajmniej tydzień, dlatego ważne jest dokładne określenie dnia w tygodniu, godziny lub pory dnia i miejsca tego zagrożenia, w miarę możliwości ze zdjęciem.

Jeśli widzisz, że w twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Zapamiętaj, że w przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji, nadal korzystamy z numeru alarmowego 112.

KMZB  > https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Źródło informacji: KPP w Wejherowie