# Tags
#Kultura

Konkurs na stanowisko Dyrektora GOKiB-u w Choczewie

W związku z zarządzeniem nr 37/2023, Wójt Gminy Choczewo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki im. Stefana Żeromskiego w Choczewie. Kandydaci chcący wziąć udział w konkursie zobligowani są złożyć wymagane dokumenty do dn. 12 maja 2023 r do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo lub dostarczyć je drogą pocztową. Szczegółowe informacje, m.in. wymagania względem kandydata, ogłoszenie oraz regulamin zawarte są w poniższym zarządzeniu…

Zarządzenie Wójta nr 37/2023 > https://www.choczewo.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/Zarzadzenie-Wojta-nr-37-2023.pdf

Źródło: choczewo.com.pl, zdjęcie: gokib.choczewo.com.pl