# Tags
#Lokalny samorząd

14 kwietnia… Święto Chrztu Polski

Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci… Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z 22 lutego 2019 r. W założeniu święto to ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. Święto to nie jest jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. Zwracam się z gorącą prośbą, aby włodarze gmin, miast i powiatów zechcieli uczcić to święto poprzez wywieszenie flag na budynkach użyteczności publicznej oraz zachęcając do tego podległe sobie jednostki.

Proszę również o opublikowanie informacji na ten temat na stronie gmin, powiatów i województw. Prosimy też Państwa, aby zachęcić dyrekcje szkół do przeprowadzenia uroczystej akademii lub apelu z tej okazji Gorąco zachęcam Państwa do podkreślenia ważności tego święta (Jan Klawiter – Prezes Fundacji „SŁOWO”)