# Tags
#Inne

Koniec z wyrzucaniem butelek plastikowych na śmieci? Nowe rozwiązanie dla ochrony środowiska

Od dn. 1 stycznia 2025 r. każda butelka plastikowa o pojemności do 3 litrów, szklana butelka wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz metalowa puszka o pojemności do 1 litra będzie miała doliczoną kaucję w wysokości 50 gr. To oznacza, że gdy kupisz napój w takim opakowaniu, zapłacisz dodatkową sumę, którą będziesz mógł odzyskać oddając puste opakowanie. System kaucyjny zwiększy poziom selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych, co przyczyni się do zmniejszenia zaśmiecenia środowiska.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi została przyjęta w dn. 06.06.br  przez Radę Ministrów. Najważniejsze rozwiązania to:

  • Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności
  • Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu.
  • Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.

Zdjęcie: Shutterstock