# Tags
#Inne #Mieszkańcy

Konferencja szkoleniowa dla seniorów w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku [zdjęcia]

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się Konferencja Szkoleniowa pt. „Ratownictwo medyczne w praktyce, czyli jak zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne Seniorów”. Wzięli w niej także udział przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów: Jerzy Żuczek i Krystyna Grydyk-Nowicka. Podczas konferencji debatowano m.in. na temat sytuacji związanych z wezwaniem Zespołu Ratownictwa Medycznego do siebie lub domownika oraz z pobytem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i udzieleniem pierwszej pomocy. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość skorzystania bezpłatnych badań profilaktycznych oraz edukacji prozdrowotnej.