# Tags
#Lokalny samorząd

Już wszystko jasne w sprawie wyborów samorządowych…

Wczoraj wieczorem, 29.01.br w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych na niedzielę 7 kwietnia br. Listy kandydatów na radnych będą mogły być zgłaszane do 4 marca, a kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – do 14 marca. Wybory samorządowe w 2024 roku rozpoczną się 7 kwietnia. Data co prawda była już znana, bo ogłosił ją wcześniej premier Donald Tusk, ale można mówić o niej oficjalnie od czasu publikacji w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło właśnie w poniedziałek 29 stycznia. Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po publikacji, czyli we wtorek 30 stycznia. Wówczas też rozpoczyna się oficjalna kampania wyborcza.

Załącznik do rozporządzenia o ogłoszeniu wyborów stanowi kalendarz wyborczy. Wskazuje on dni, w których upływają konkretne terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych. Czytamy między innymi:

– 12 lutego 2024 roku – upływa termin na zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego;

– 4 marca 2024 roku o godz. 16.00 – upływa termin zgłaszania terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy;

– 8 marca 2024 roku – upływa termin zgłaszania komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;

– 13 marca 2024 roku – upływa czas na przyznanie przez PKW jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw;

– 14 marca 2024 roku o godz. 16.00 – upływa termin zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast;

– 15 marca 2024 roku – upływa termin przyznania przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą;

– 18 marca 2024 roku – upływa termin powołania obwodowych komisji wyborczych.

Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 5/6 kwietnia br i potrwa do zakończenia głosowania. Wybierać prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych będziemy 7 kwietnia br w godzinach od 7 do 21.