# Tags
#Lokalny samorząd

Komisje robocze ds. potrzeb i programów wsparcia w Gminie Choczewo…

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Gminy, w punkcie porządku obrad dotyczącym informacji Wójta Gminy Choczewo o działalności międzysesyjnej, Wiesław Gębka wspomniał m.in., że podczas ostatniego spotkania w dn. 01.06.br z Piotrem Müllerem – rzecznikiem prasowym rządu i posłem na Sejm RP ustalono m.in., że radni Gminy Choczewo w ramach gminnych Komisji stworzą grupy robocze, które będą intensywnie pracowały nad potrzebami gminy oraz opracowaniem programów wsparcia i rekompensaty na rok 2023 i lata kolejne.

Poniżej rodzaje powołanych Komisji i ich skład personalny:

I KOMISJA DROGOWA (drogi, wodociągi, kanalizacja, kolej), w składzie:

– Krzysztof Łasiński (przewodniczący komisji),

– Marek Maćkowiak,

– Teresa Lademan,

– Sylwia Oleszek

II KOMISJA MIESZKANIOWA (mieszkania, infrastruktura wypoczynkowa:

– Radosław Zienke (przewodniczący komisji),

– Sylwia Kropidłowska,

– Michał Zielaśkiewicz,

– Violetta Gabryelska

III KOMISJA SPOŁECZNA (służba zdrowia, oświata):

– Grzegorz Książek (przewodniczący komisji),

– Wiesław Erdmann,

– Bożena Wzorek,

– Sylwia Oleszek

IV KOMISJA ADMINISTRACYJNA (administracja, poczta, policja, bezpieczeństwo kryzysowe):

– Jolanta Stefańska (przewodnicząca komisji),

– Sabina Fleming,

– Patryk Wendrowski,

– Marek Maćkowiak

W najbliższym czasie ma się odbyć kolejne, trzecie już spotkanie z Piotrem Müllerem, na którym mają zostać przedstawione pierwsze propozycje i rozwiązania, opracowane przez w/w Komisje.