# Tags
#Inwestycje

Jest uchwała rządu o zapewnieniu finansowania budowy elektrowni atomowej

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu… „Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Chodzi o elektrownię w oparciu o sprawdzoną i bezpieczną technologię amerykańskich reaktorów AP1000”. Najważniejsze postanowienia wspomnianej na wstępie uchwały to:

Rząd podejmuje działania, aby zapewnić warunki do budowy elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub… Gniewino i Krokowa. Chodzi w szczególności o:

1) opracowanie projektów przepisów, w oparciu o które możliwe będzie udzielenie gwarancji lub poręczeń w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, dla zapewnienia finansowania dłużnego, które jest niezbędne do pokrycia kosztów realizacji inwestycji;

2) podwyższenie kapitału własnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Rada Ministrów zobowiąże ponadto właściwe organy i podmioty do podjęcia działań, które będą służyły zapewnieniu finansowania realizacji inwestycji oraz podwyższeniu kapitału własnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Odpowiedzialna za budowę pierwszej w Polsce elektrowni atomowej jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), której właścicielem jest Skarb Państwa. Spółka odpowiada m.in. za przygotowanie inwestycji, pełnienie roli inwestora w projekcie budowy tej elektrowni. I ma także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy od 6 do 9 GWe.

Źródło informacji: wgospodarce.pl; zdjęcie: pixabay