# Tags
#Inwestycje #Nadleśnictwo

Informacja Nadleśnictwa Choczewo odnośnie wycinki lasu na ławach kablowych [zdjęcia, mapa]

W dniu wczorajszym redakcja choczewo24.info wystosowała zapytanie do „Nadleśnictwa Choczewo” odnośnie wycinki lasu pod ławy kablowe inwestycji elektroenergetycznych, objętej postępowanie przetargowym nr SA.270.2.5.2023 z sierpnia 2023 roku. Dzisiaj otrzymaliśmy stosowną odpowiedź, podpisaną przez Huberta Mikosia – Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo… W odpowiedzi na wczorajsze zapytanie Redakcji Nadleśnictwo Choczewo informuje, jak poniżej… 

Przedmiotowe postępowanie nr SA.270.2.5.2023 z sierpnia 2023 roku [Pozyskanie i zrywka drewna (wszystkich klas wieku) wraz z wykonaniem melioracji agrotechnicznych, na terenie objętym decyzjami lokalizacyjnymi wojewody w zakresie inwestycji energetycznych na terenie Nadleśnictwa Choczewo] dotyczyło wycięcia drzew i krzewów i uprzątnięcia gałęzi z dwóch ław kablowych o pow. ok. 35 ha. Stacje elektroenergetyczne, dzięki staraniom Nadleśnictwa Choczewo zostały zlokalizowane poza terenami leśnymi. Pozwoliło to oszczędzić ok. 80-100 ha lasu. 

Postepowanie obejmowało wycięcie jedynie dwóch ław kablowych o pow. ok. 35 ha. Szacunkowa ilość drewna do pozyskania została określona na poziomie 8.445 m³. Masa ta została określona na podstawie pomiarów drzew i szacunkowego określenia masy drewna drzew młodszych klas wieku. Przeciętna zasobność lasów w Polsce to 275 m³/ha a w Nadleśnictwie Choczewo według najnowszego Planu Urządzenia Lasu kształtuje się ona na poziomie – 274 m³/ha. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych cieć pozyskano 7.704 m³ drewna.

W kolejnych latach planowane do wycięcia są jeszcze cztery ławy kablowe. Należy nadmienić, że Nadleśnictwo Choczewo uzgodniło z inwestorami, że pod Wydmą Lubiatowską, pod terenami źródliskowymi rzeczki Bezimiennej i pod terenami objętymi ochroną konserwatorską (kurhany) część ław kablowych zostanie wykonana w formie przewiertów sterowanych. W załączeniu orientacyjna mapa przedstawiającą planowane· wycinki z orientacyjnie zaznaczonymi obszarami przewiertów sterowanych.