# Tags
#Inne

„Florek 2023” rozstrzygnięty… OSP Kopalino z dofinansowaniem

Kilka dni temu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdański rozstrzygnął tegoroczny nabór „FLOREK – wsparcie dla OSP” na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) w sprzęt ratowniczo – gaśniczy w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część – 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W ramach V już naboru do programu „Florek”, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wpłynęło ogółem 414 wniosków o dofinansowanie. Dotację w łącznej wysokości 2 mln zł otrzymało 165 jednostek OSP z Pomorza (średnio po ok. 12.000 zł), w tym m.in. jednostka OSP w Kopalinie.

Źródło informacji: wfos.gdańsk.pl

„Florek 2023” rozstrzygnięty… OSP Kopalino z dofinansowaniem

AP KP Gdynia i Feniks Mechowo z