# Tags
#Inwestycje

Elektrownia jądrowa na Pomorzu. Memorandum pomorskich samorządowców przekazane premierowi RP [zdjęcia]

26 pomorskich samorządów – samorząd województwa, 3 powiaty oraz 22 gminy wspólnie opracowało memorandum w sprawie rządowego programu dla powiatu lęborskiego, wejherowskiego i puckiego w związku z planowaną budową elektrowni jądrowej. Wzywają w nim premiera Mateusza Morawieckiego do pilnego rozpoczęcia kompleksowego dialogu na temat przygotowania procesu inwestycyjnego związanego z pierwszą w Polsce elektrownią jądrową.

Oprócz marszałka województwa pomorskiego pod dokumentem tym podpisali się wójtowie gmin: Łęczyce, Luzino, Choczewo, Linia, Wejherowo, Szemud, Gniewino, Krokowa, Kosakowo, Puck, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Cewice, Jastarnia, prezydenci i burmistrzowie z: Rumi, Wejherowa, Redy, Pucka, Władysławowa, Helu, Łeby, Lęborka oraz starości Pucka, Wejherowa, Lęborka. O przekazaniu memorandum rządowi samorządowcy poinformowali dzisiaj podczas specjalnej konferencji prasowej w Wejherowie.

Pomorskie samorządy od lat konsekwentnie i z dużą otwartością podchodziły do perspektywy nowych inwestycji energetycznych w naszym regionie. Respektują też wyłączność kompetencji Rządu RP zarówno w kształtowaniu polityki energetycznej państwa, jak i podejmowaniu decyzji w zakresie strategicznych inwestycji. Jednak z uwagi na fakt, iż budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce będzie ogromnym wyzwaniem infrastrukturalnym i logistycznym, skala tych przedsięwzięć – ich oddziaływanie, ingerencja w przestrzeń oraz wpływ na sposób funkcjonowania lokalnych społeczności – będą bezprecedensowe. Trwający od kilkunastu lat i planowany na kolejne minimum 12 lat proces przygotowań i budowy elektrowni jądrowej stanowi niezmiernie istotne wyzwanie dla gmin, powiatów i całego województwa. Konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy dotychczasową atrakcyjnością osiedleńczą czy turystyczną a przekształceniami związanymi z budową i eksploatacją siłowni.

W celu zniwelowania negatywnych konsekwencji wynikających z trwających działań, jak również z opóźnieniami należy przyjąć Strategiczny Program Rządowy, który byłby komplementarny do planowanego przez rząd programu wsparcia finansowego tylko dla inwestycji infrastrukturalnych planowanych wprost na potrzeby elektrowni jądrowej – podkreślali samorządowcy.

Ponadto, w ramach programu byłyby koordynowane i wspierane działania związane z rozwojem i wykorzystaniem infrastruktury samorządowej, niezbędnej do funkcjonowania lokalnych społeczności w cieniu trwającej budowy elektrowni. I o takim właśnie programie mówią pomorscy samorządowcy w podpisanym memorandum.

Przekazane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu memorandum to już trzeci tego typu dokument.

To nasza trzecia próba zwrócenia uwagi na szereg działań w regionie, które są konieczne dla sprawnej realizacji budowy elektrowni – mówił podczas konferencji prasowej Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Co równie ważne, poprzednie memoranda zostały przekazane w 2016 i wiosną 2022 r. Niestety nie było na nie odpowiedzi.

Do trzech razy sztuka. Dziś wspólnie przekazujemy ten dokument na ręce premiera i wzywamy Mateusza Morawieckiego do rozpoczęcia kompleksowego dialogu. Oczekujemy, że tym razem zostaniemy potraktowani poważnie – dodał marszałek.

Działania, o których mowa w memorandum podzielono na pięć działów. Są to:   

– dostępność drogowa,

– rozwój gospodarczy,

– edukacja i rozwój zasobów ludzkich,

– warunki życia i atrakcyjność osiedleńcza,

– infrastruktura elektroenergetyczna.

Cześć dotycząca infrastruktury transportowej szczegółowo opisuje sieć drogową regionu i wskazuje, które trasy powinny zostać zmodernizowane lub wręcz wybudowane od podstaw. Wskazane są również niezbędne inwestycje w sieć kolejową. Z kolei w dziale poświęconemu rozwojowi gospodarczemu samorządowcy wskazują na konieczność np. stworzenia i wypromowania z otoczeniu elektrowni nowych produktów turystycznych takich jak drogi rowerowe. W memorandum zwraca się również uwagę na kwestie edukacyjne.

Konieczny jest kompleksowy program szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie energetyki jądrowej, a także włączenie samorządowych instytucji w proces podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w tym zakresie. Trzeba też opracować i wdrożyć system edukacji i badań na poziomie akademickim, a programu studiów powinny uwzględniać zagadnienia „jądrowe” – czytamy w memorandum.

Niezmiernie ważne jest także zapewnienie odpowiednich warunków życia i atrakcyjności osiedleńczej. Trzeba pamiętać, że budowa elektrowni jądrowej może wiązać się z koniecznością wysiedlenia mieszkańców.

W ramach specjalnego funduszu kompensacyjno-odtworzeniowego należy zapewnić dedykowane środki dla społeczności lokalnej zamieszkującej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji na zmianę miejsca zamieszkania – piszą w dokumencie samorządowcy.

Wreszcie niezbędna jest budowa całego systemu przesyłania energii. Nowe linie energetyczne nie powinny kolidować z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej.

Pełną treść „Memorandum w sprawie programu rządowego dla powiatu lęborskiego, wejherowskiego i puckiego w związku z planowaną budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce”      

> https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/05/Memorandum-EJ.pdf

Źródło informacji: pomorskie.eu, zdjęcia: Michał Piotrowski