# Tags
#Historia #Inwestycje

Dotacje Rady Powiatu dla Zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem w Jackowie oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Choczewie

Podczas Sesji Rady Powiatu w Wejherowie, jaka odbyła się w dn. 27.10.br, radni przyjęli dwie uchwały, dotyczące udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z przeznaczeniem na Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem w Jackowie (nr VI/XLIII/595/23) oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Choczewie z przeznaczeniem na kościół filialny pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza w Osiekach Lęborskich (nr VI/XLIII/592/23)

Obie dotacje w wysokości 30.000 zł każda, są przeznaczone na wykonanie dokumentacji zgodnej z przepisami Prawa budowlanego, koniecznej do przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych – obiektu wpisanego do rejestru zabytków.