# Tags
#Inne #Lokalny samorząd

„Czyste plaże w Gminie Choczewo”. Zebrano blisko 52 tony odpadów… 

Gmina Choczewo we współpracy z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej (GZGK) w Choczewie, korzystając ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku, podjęła się realizacji zadania pn. „Czyste plaże w Gminie Choczewo”. Wykonanie zadania opiewało na kwotę 119.922 zł (koszt kwalifikowany), w tym dofinansowanie od WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji w wysokości 107.920 zł. Realizacja przedmiotowego zdania polegała na sprzątaniu plaż i odbieraniu odpadów. W sprawozdaniu do WFOŚiGW w Gdańsku czytamy, jak poniżej:

Gmina Choczewo jako jedyna w Powiecie Wejherowskim posiada dostęp do morza. Jest  to aż 17 km linii brzegowej ulokowanej w nadmorskich miejscowościach Lubiatowo, Kopalino, Słajszewo, Sasino (Stilo). W centrum Gminy, w miejscowości Choczewo znajduje się jedyne na jej terenie – Jezioro Choczewskie. Ten fakt powoduje, że wymienione miejscowości cieszą się największym zainteresowaniem turystów w sezonie letnim i z tego względu zostały objęte szczególną dbałością o czystość plaż, ochronę wód oraz lasów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie morza. 

Pierwszym krokiem podjętym w celu realizacji zadania było zawarcie porozumienia  z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Choczewie oraz zobowiązanie go do sprzątania wyznaczonych w porozumieniu odcinków plaż oraz wejść na plaże. Dodatkowo GZGK zostało zobligowane do ustawienia odpowiedniej ilości urządzeń na odpady. W zależności od intensywności okresu turystycznego zróżnicowano częstotliwość odbioru odpadów z wyznaczonych miejsc oraz ilość ulokowanych tam urządzeń na odpady.

W trakcie trwania szczytu sezonu turystycznego śmieci wywożone były codziennie, a najbardziej oblegane wejścia oraz odcinki plaż zaopatrzone zostały w większe ilości urządzeń na odpady (ok. 12 szt. na jednym odcinku). W pozostałym czasie objętym porozumieniem i w czasie umiarkowanego lub zmniejszonego ruchu turystycznego wywożenie odpadów z wyznaczonych miejsc odbywało się raz w tygodniu.  Porozumienia, o których mowa w sprawozdaniu to porozumienia zawarte między Gminą Choczewo, a Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Choczewie.

Nadano mu numer P/07/2023. Opiewa ono na łączną kwotę 119.922 zł. W związku z błędnie wpisaną kwotą VI raty, w dn. 25.04.br do porozumienia sporządzono „Aneks nr 1”. Ilość zebranych od maja do października bieżącego roku odpadów wynosi 51,86 ton. Szacuje się, że liczba osób wrzucających śmieci do ulokowanych w ramach zadania urządzeń na odpady wynosi około 45 tysięcy. Zrealizowanie zamierzonego efektu uważa się za osiągnięte

Podpisano – Wiesław Gębka, Wójt Gminy Choczewo.