# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy

Co pomaga wygrać wybory? Wizerunek kandydata czy spójny program wyborczy?

 

Choć do wyborów samorządowych mamy jeszcze trochę czasu, tym niemniej w przestrzeni mediów społecznościowych zaczęły się już pojawiać wizerunki potencjalnych kandydatów. W tym też miejscu rodzi się pytanie, co w takich wyborach liczy się najbardziej: dobry i spójny „program” danego komitetu wyborczego czy też umiejętnie wykreowany wizerunek kandydata. W dzisiejszych czasach może się wydawać, że większe znaczenie ma to pierwsze, czyli jasno sformułowany program wyborczy, odpowiadający wartościom danego komitetu wyborczego oraz wychodzący naprzeciw potrzebom społecznym przyszłych wyborców. Program kompleksowy, obejmujący rozwiązania praktycznie w każdym obszarze życia…

Niegdyś wizerunek wydawał się mniej ważny niż propozycje konkretnych rozwiązań, poprawiające funkcjonowanie danej grupy społecznej (wyborców), która na danego kandydata głosuje. Dzisiaj jednak jest już zdecydowanie więcej tych, którzy będą twierdzić, że wybory wygrywa się wizerunkiem. I skoro nie ma znaczenia merytorycznie, jakie kandydat ma poglądy, wystarczy, że kandydata ładnie i elegancko się ubierze, poinstruuje, żeby unikał w wystąpieniach zbyt jaskrawych i kontrastowych treści, weźmie udział w kilku spotkaniach – to już w zasadzie ma zapewnioną wygraną. Zbudowanie wiarygodnego wizerunku kandydata to w dzisiejszych czasach podstawowe zadanie stojące przez specjalistami od tzw. marketingu politycznego. To jedna ze składowych, na podstawie których dzisiaj głosujemy.

Czym jednak jest óq marketing polityczny? Wielu twierdzi, że to sposób opakowania i przekazywania treści w kampanii wyborczej. To prawda, choć z perspektywy marketingu politycznego tym, co jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu wyborczego, jest wypracowanie oferty, którą kandydat przedstawia wyborcom, czyli odpowiedniego „produktu politycznego”, którego program jest nadal, najważniejszą częścią składową.

Na ów produkt składają się: program wyborczy, stanowisko kandydata w najbardziej istotnych kwestiach, które pojawiają się podczas kampanii, wizerunek kandydata oraz jego zaplecze polityczne (np. partie polityczne, grupy społeczne, stowarzyszenia, kościół, grupy biznesowe itp.) i wspierające go „autorytety”, najczęściej te lokalne, uzależnione od miejsca gdzie się kandyduje. Wszystkie składowe  kampanii powinny być jednak ze sobą uzgodnione, tak aby przekaz „kandydata” był spójny i silny.

Program wyborczy jest jednym z elementów kampanii wyborczej. Każdy kandydat musi go jednak mieć. Program wyborczy to nie misja ani też potencjalne hasła. To nie wizerunek kandydata na plakacie. Program to próba kompleksowej odpowiedzi na potrzeby, jakie zgłaszają wyborcy. Bardzo często z hasłami wyborczymi mylone są wartości samych kandydatów. Hasła są finalnym elementem „opakowania” produktu i jednym z elementów marketingu politycznego. Mają przykuć uwagę do wartości, ważnych dla odbiorcy. Dobre hasło streszcza też program.

Kampania wyborcza jest niezwykle złożonym procesem. Nie ma skończonej listy elementów, które ważą na głosach wyborców.  Kampania to proces, w którym elementy wpływają na siebie w bardzo złożony sposób. Im bardziej są spójne, tym większa szansa na sukces. A i tak wyborcy, szczególnie niezdecydowani, mogą zmienić preferencje w ostatniej chwili, co spędza sen z powiek nie tylko specjalistom od marketingu, ale rzecz jasna i samym kandydatom.

Dlaczego? Dlatego, że nie głosujemy wyłącznie na podstawie logicznych przesłanek i naukowych analiz. W głosowaniu kierujemy się też emocjami, czasem impulsami; często podejmujemy decyzję o wyborze w ostatniej chwili. To jest naturalne, taka jest dynamika indywidualnych uwarunkowań, procesów grupowych i dynamiki procesu wyborczego.

Przygotowano na podstawie materiału Anny Radziejowskiej (witrynawiejska.pl)