# Tags
#Inwestycje

Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Sasina do Stilo raz jeszcze… 

Kilka dni temu przedstawiliśmy fotograficzną relacją z aktualnego stanu prac, związanych z realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego o dług. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo”. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego – Roberta Lorbieckiego.

Jak stwierdził… „Aktualnie realizowane są prace związane ze wznowieniem robót na odcinku dł. ok. 200 m, sąsiadującym bezpośrednio z Rezerwatem „Choczewskie Cisy” (na zdjęciach poniżej). Zostały też wykonane warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciągu pieszo rowerowego do warstwy wiążącej włącznie, a w bieżącym tygodniu planowane jest również ułożenie warstwy ścieralnej. W tym tygodniu planowane jest także rozpoczęcie prac związanych bezpośrednio z nawierzchnią drogi powiatowej nr 1427G tj. ułożenie siatki oraz warstwy wiążącej i ścieralnej. Wg stanu zaawansowania wszystkich robót, zakończenie prac nastąpi zgodnie z umową tj. do 7 grudnia 2023 roku…”.

Warto przypomnieć, że środki na tą inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych (4 mln zł), Powiatu Wejherowskiego (1,5 mln zł) i gminy Choczewo (1,5 mln zł).