# Tags
#Mieszkańcy

„Bal Seniora” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie [zdjęcia]

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie odbył się tradycyjny „Bal Seniora”, który zgromadził dziesiątki osób w całej gminy. Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor ZS-P w Choczewie – Andrzej Soboń, który przywitał serdecznie wszystkich „seniorów”, Wójta Gminy Choczewo – Wiesława Gębkę, Z-cę Wójta – Arkadiusza Ceynowę, Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo – Krzysztofa Łasińskiego, Przewodniczącego Okręgu Wejherowskiego Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów – Andrzeja Nowackiego, radnych i sołtysów, kierowników instytucji funkcjonujących na terenie gminy, w tym m.in.: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie – Różę Majchrzak, Dyrektora GOKiB-u – Beatę Żuk, Dyrektora GOPS – Joannę Mazurek, Dyrektora GZGK – Marka Werochowskiego, Kierownika Ośrodka Zdrowia w Choczewie – Elżbietę Wojciechowską, Z-ców Dyrektora ZS-P: Alinę Rynko i Joannę Dzięgielewską, pracowników Urzędu Gminy, GOPS, GZGK, GOKiB, Prezesa Stowarzyszenia „Carpe Diem Semper” – Piotra Zarzecznego a także przedstawicieli lokalnych mediów.

Po Dyrektorze Szkoły głos zabrali też m.in. Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka, Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Krzysztof Łasiński, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie – Róża Majchrzak, Dyrektor GOKiB – Beata Żuk i Przewodniczący Okręgu Wejherowskiego Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów – Andrzej Nowacki.

W dalszej części balu mieliśmy okazję obejrzeć występy artystyczne zespołu Darii Kovalovej, uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewo (Nikoli Sikory, Kuby Rabczenki, Leny Nieznalskiej, uczniów z klas VI i IV) a także Choczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Carpe Diem Sepmer”.

W międzyczasie „seniorzy” mogli posilić się smacznym obiadem, jak również spróbować swoich sił na parkiecie podczas tanecznych pląsów…

Punktem kulminacyjnym „Balu Seniorów” było wręczenie listów gratulacyjnych i odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie parom obchodzącym rocznicę 50 i 60-lecia związku małżeńskiego. Listy gratulacyjne i odznaczenia przygotowano dla n/w osób (niestety nie wszystkie pary skorzystały z zaproszenia i przybyły na dzisiejszym Bal Seniora):

– Ewa i Marcin Dmochowscy (50 rocznica ślubu)

– Bernarda i Zdzisław Demniccy (50),

– Krystyna i Tadeusz Sper (50),

– Krystyna i Zdzisław Gabryelscy (50),

– Genowefa i Marian Kramek (50),

– Łucja i Józef Książek (50),

– Zdzisława i Kazimierz Leik (50),

– Brygida i Tadeusz Styn (50),

– Irena i Stanisław Szewczyk (50),

– Henryka i Jerzy Szymańscy (50),

– Barbara i Walerian Bernaciak (60),

– Irena i Zygmunt Pipka (60),

– Waltraut i Alfred Rynko (60),

– Maria i Henryk Wolter (60),

– Regina Kubis (100-lecie urodzin)

Było mnóstwo wzruszeń, kwiaty i… prezenty od Urzędu Gminy, a na koniec wspólne zdjęcie wszystkich uhonorowanych par.

Później był jeszcze wspaniały tort… pokaz iluzjonisty i zabawa taneczna… Do zobaczenia za rok