# Tags
#Inne

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela…

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Święto zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku na mocy ustawy – Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 roku przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku.

Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Nauczyciela składamy wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom i Pedagogom życzenia wszelkich sukcesów w życiu zawodowym. Życzymy wytrwałości, cierpliwości oraz niegasnącej pasji do przekazywania wiedzy. Pragniemy również życzyć wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Oby każdy dzień był dla Państwa powodem do dumy z podopiecznych, którzy dzięki Państwu będą wzrastać i poszerzać swe horyzonty.

Wiesław Gębka – Wójt Gminy Choczewo

Arkadiusz Ceynowa – Zastępca Wójta Gminy Choczewo