# Tags
#Inwestycje #Mieszkańcy

Za nami kolejny rok wspierania przez Polskie Elektrownie Jądrowe lokalnych projektów z gminy Choczewo. Niebawem ruszy III edycja programu…

Ubiegłoroczna edycja Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) wystartowała 29 marca 2023 r. W jej trakcie do analizującej wnioski Komisji zrównoważonego rozwoju napłynęło w sumie 90 wniosków o dofinansowanie. Na tej podstawie spółka Polskie Elektrownie Jądrowe udzieliła wsparcia w formie darowizny lub sponsoringu 53 projektom. Projekty, które w 2023 r. otrzymały wsparcie w ramach PWIS, pochodziły z 13 pomorskich gmin, znajdujących się w regionie lokalizacji elektrowni „Lubiatowo-Kopalino”. Najwięcej projektów z pozytywną rekomendacją Komisji zgłoszono z obszaru gminy Choczewo, gdzie powstanie elektrownia jądrowa…

Dofinansowanie uzyskało tam 21 projektów. Wśród nich znalazł się m. in. II etap budowy boiska w Słajszewie, zakup kompleksowego kuchennego wyposażenia w świetlicach w Słajszewie i Choczewku oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sasinie. Największy udział w ramach realizowanych projektów miał sektor kultury, a także działania związane z infrastrukturą lokalną oraz z bezpieczeństwem i sportem. Poziom dofinansowania poszczególnych wniosków w ramach tej edycji Programu wynosił od 7.000 zł – 200.000 zł.

Z przeprowadzonego przez agencję badawczą PBS badania „Postawy wobec energetyki jądrowej 2023” wynika, że PWIS cieszy się bardzo wysokim poparciem wśród mieszkańców gminy Choczewo. Badanie wykazało, że 88 % respondentów uznało Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych za ważny, z czego co trzeci z tych badanych ocenił PWIS jako zdecydowanie ważny dla gminy. Program skierowany jest przede wszystkim do lokalnych samorządów regionu lokalizacji, ale również do społecznych inicjatyw, których autorzy przedstawią projekty ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności.

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) jest programem społecznym spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), który zastąpił realizowany od 2015 roku Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. Celem PWIS jest wspieranie rozwoju w regionie inwestycji realizowanej przez spółkę poprzez wsparcie lokalnych inicjatyw wartościowych i istotnych dla mieszkańców. Do końca marca 2024 r. ruszy kolejna, III edycja Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych. Zachęcamy do śledzenia zakładki PWIS na stronie spółki PEJ https://ppej.pl/o-projekcie/program-wsparcia-inicjatyw-spolecznych, gdzie znajdują się wszystkie aktualne informacje na temat programu.

Źródło: Dział Komunikacji Zewnętrznej PEJ