# Tags
#Inwestycje #Mieszkańcy

Z wizytą w elektrowni jądrowej Olkiluoto [zdjęcia]

W dn. 09-12.10.br spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, korzystając z nawiązanych relacji z operatorem położonej nad Bałtykiem – fińskiej elektrowni jądrowej w Olkiluoto, zorganizowała wizytę studyjną dla przedstawicieli lokalnej społeczności z pomorskich gmin. Zorganizowany wyjazd miał na celu pokazanie, w jaki sposób działanie dwóch, a od kwietnia br. trzech bloków elektrowni jądrowej wpłynęło na rozwój całego regionu. W efekcie grupa z Pomorza dowiedziała się jak wygląda otoczenie lokalizacyjnej gminy Eurajoki oraz jaki jest wpływ obiektu jądrowego na najbliższe otoczenie.

W trakcie wizyty uczestnicy zobaczyli na żywo  m.in. jeden z trzech działających bloków elektrowni jądrowej znajdującej się w gminie Eurajoki, w tym budynek samego reaktora. Była to wyjątkowa okazja, aby zapoznać się ze specyfiką działającego w technologii PWR (Pressurized Water Reactor) obiektu. Polscy goście spotkali się również z reprezentantami władz z regionu, w którym znajduje się elektrownia. Wśród nich znaleźli się m in. burmistrz gminy lokalizacyjnej –  Eurajoki, dyrektor Izby Handlowej i właścicielka hotelu oraz firmy cateringowej z miejscowości Rauma, położonej w sąsiedztwie elektrowni. Spotkania z samorządowcami były okazją aby porozmawiać i podyskutować na temat wpływu elektrowni jądrowej na otoczenie.

Lokalni przedstawiciele mówili o korzyściach z rozbudowy elektrowni i późniejszej eksploatacji w tym regionie. Burmistrz podkreślił, że decyzje, w tym te dotyczące budowy pierwszych dwóch bloków jądrowych, zapadły już w latach 60-tych. Kiedy więc po roku 2005 powstawała trzecia jednostka, lokalne władze wiedziały z całkowitą pewnością, że użytkowanie wybranej technologii w najbliższym otoczeniu jest bezpieczne. Prelegenci dzielili się również swoim doświadczeniem w zakresie długoletniego budowania relacji z mieszkańcami okolicznych miejscowości, w szczególności miasta Rauma, które zyskało gospodarczo od czasu rozruchu elektrowni jądrowej. Dobry kontakt i relacje zostały wypracowane w drodze otwartego dialogu i działań prowadzonych w sposób przejrzysty. W efekcie społeczność lokalna gminy Eurajoki czuła, że ma realny wpływ na przyszłość i rozwój najbliższego otoczenia.

W trakcie zaplanowanych spotkań pojawiło się wiele pytań od pomorskich przedstawicieli. Byli oni żywo zainteresowani przygotowanymi prezentacjami. Zadawane pytania dotyczyły zagadnień związanych ze składowaniem wypalonego paliwa, doświadczeniami operatora dotyczącymi organizacji bazy noclegowej dla pracowników w trakcie budowy elektrowni, czy też wykorzystania przez gminę dochodów z uzyskanego podatku od nieruchomości. Pojawiły się również pytania dotyczące wpływu elektrowni na otoczenie i turystykę. Ta funkcjonująca w sąsiedztwie elektrowni rozwinęła się m.in. dzięki  bardzo dobrze wyposażonemu centrum informacyjnemu, które co roku odwiedza kilkanaście tysięcy  turystów. Podczas dyskusji zgromadzeni poznali historię miejsca oraz to, jak zmienił się chociażby lokalny rynek pracy czy nastawienie społeczne do energetyki jądrowej, które od lat jest tutaj bardzo wysokie (ponad 65%).

Dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest interaktywna część centrum informacyjnego otwarte dla każdego, kto jest ciekaw jak wygląda proces związany z działaniem samego reaktora oraz produkcją energii jądrowej i jej późniejszym wykorzystaniem. Najciekawszymi elementami wystaw były poszczególne części działającej elektrowni, m.in. budynek reaktora, czy też mniejsze pokazujące pełny cykl paliwowy działającego obiektu. Dzięki ekspozycji zwiedzający zobaczyli jak działa położone w pobliskim Onkalo składowisko odpadów głębokich, poznali też historię tego miejsca. W trakcie swoich wystąpień przedstawiciele lokalnej władzy wyraźnie zaznaczali, że to miejsce działające od lat przy fińskiej elektrowni generuje dodatkowy ruch i zainteresowanie turystów. Co więcej, co roku odwiedza je ok. 15-20 tys. osób i ta liczba stale rośnie.

Pomimo oczywistych podobieństw jakimi są nadmorskie położenie czy bliskość lasu, otaczającej natury i ożywionej turystyki – pomorskie Choczewo, w którym planowana jest pierwsza polska elektrownia jądrowa, różni się od lokalizacji siłowni w Olkiluoto. Decyduje o tym charakter regionu, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania, a także potencjał jaki oferuje. Każda lokalizacja, w której mamy do czynienia z działającą elektrownią jądrową, ma swój unikalny charakter.

Wyjazd do Finlandii pozwolił uczestnikom z pomorskich społeczności nawiązać relacje między sobą, wymienić doświadczenia i omówić tematy ważne z perspektywy lokalnej. Być może dał też przestrzeń na nowe wspólne inicjatywy w przyszłości, które spółka PEJ jest chętna wspierać i realizować.