# Tags
#Lokalny samorząd

Wybory samorządowe 2024 – ósmy komitet wyborczy w Gminie Choczewo… 

W dniu dzisiejszym mija termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. W dniu dzisiejszym Komisarz Wyborczy w Słupski I wydał postanowienie, w którym postanowił przyjąć zawiadomienie o utworzeniu kolejnego, ósmego już komitetu wyborczego, zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w Gminie Choczewie… Podczas wyborów samorządowych w 2018 roku w naszej gminie zarejestrowano tylko 4 komitety wyborcze. Jaki komitet zarejestrowano dzisiaj?

1. Komitet Wyborczy Wyborców „BLIŻEJ LUDZI” (postanowienie nr 116/167/2024 z dn. 06.02.br) z siedzibą w Lubiatowie,

2. Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo „CZAS DZIAŁAĆ SKUTECZNIE” (postanowienie nr 116/172/2024 z dn. 06.02.br) z siedzibą w Choczewie,

3. Komitet Wyborczy Wyborców „GMINY CHOCZEWO” (postanowienie nr 116/236/2024 z dn. 07.02.br) z siedzibą w Choczewie,

4. Komitet Wyborczy Wyborców „MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCZEWO” (postanowienie nr 116/237/2024 z dn. 07.02.br) z siedzibą w Choczewie,

5. Komitet Wyborczy Wyborców „RAZEM DLA CHOCZEWA” (postanowienie nr 116/252/2024 z dn. 07.02.br) z siedzibą w Choczewie,

6. Komitet Wyborczy Wyborców „ZAWSZE DLA LUDZI” (postanowienie nr 116/280/2024 z dn. 08.02.br) z siedzibą w Choczewie,

7. Komitet Wyborczy Wyborców „OD NOWA” (postanowienie nr 116/298/2024 z dn. 09.02.br) z siedzibą w Choczewie,

8. Komitet Wyborczy Wyborców „LEPSZE JUTRO” (postanowienie nr 116/361/2024 z dn. 12.02.br) z siedzibą w Choczewie

Oprócz w/w komitetów wyborczych istnieje jeszcze szereg innych, które zamierzają zgłaszać kandydatów na radnych na terenie województwa pomorskiego, a zatem teoretycznie i w Gminie Choczewo, ale z postanowień Komisarza Wyborczego w Słupsku I to nie wynika. Będziemy monitorować ten temat…

Kolejne ważne daty kalendarza wyborczego, to:

4 marca 2024 roku o godz. 16.00 – upływa termin zgłaszania terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy;

8 marca 2024 roku – upływa termin zgłaszania komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;

13 marca 2024 roku – upływa czas na przyznanie przez PKW jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw;

14 marca 2024 roku o godz. 16.00 – upływa termin zgłaszania gminny