# Tags
#Lokalny samorząd

Wójt Gminy Choczewo informuje…

W związku z zamieszczaną wczoraj w serwisie informacyjnym „Choczewo24.info” ankietą na temat preferencji mieszkańców naszej gminy, co do ewentualnej dalszej drogi przyszłej trasy kolejowej, od miejscowości Choczewo… Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka informuje, jak poniżej.

Redaktor Naczelny prowadzący „Choczewo24.info” ma całkowitą swobodę działania. Ma wykonywać swoją pracę dziennikarska, czyli też tworzyć różne tematy samemu, szczególnie te tzw. „gorące” tematy a następnie przekazywać je mieszkańcom naszej gminy. I tak też stało się wczoraj, kiedy to z jego własnej inicjatywy powstał artykuł o wariantach przyszłej trasy kolejowej i kiedy stworzył również „własną ankietę” odnośnie możliwego przebiegu tejże kolei.

Chciałbym w tym miejscu poinformować wszystkich mieszkańców, że jak Gmina zakończy cały etap koncepcyjny przebiegu trasy kolejowej a jesteśmy w trakcie rozmów z PKP PLK, jak również zakończymy też już rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, choć po części już o tych przewozach wiemy, jak będą miały one wyglądać, to jeszcze nie mamy pełnej wiedzy na temat proponowanych przebiegów trasy kolejowej i jej wariantów przez naszą gminę.

Wobec powyższego czekamy teraz wraz z radnymi na zakończenie tych wszystkich prac i rozmów, wówczas też wyjaśnimy wszystkim, jak ma przebiegać kolej w Gminie Choczewie i dopiero wtedy zapytamy mieszkańców, już tak we własny sposób, żeby wypowiedzieli się na temat tego, jak chcą żeby kolej przebiegała i żeby wiedzieli o wszystkich konsekwencjach przebiegu tej kolei. Na dany moment mamy dwa warianty tych linii kolejowych: na Garczegorzę i na Łebę.

Niestety, Urząd Marszałkowski „przebadał” ilości ludzi i możliwości przewozu pasażerów w obu tych wariantach i ma dwa różne zaopatrywania jeśli chodzi o ich tzw. „ekonomię” funkcjonowania. Dopiero wówczas przekażemy pełną informację wszystkim mieszkańcom naszej Gminy oraz zapytamy, co chcą i jaki wariant wybierają? Zostanie też przygotowana zupełnie nowa „ankieta”, którą zamieścimy na gminnych stronach internetowych, w „Choczewo24.info” oraz w „Wieściach Choczewskich”.