# Tags
#Inne

Wodne ćwiczenia strażaków z OSP Choczewo – „Żarnowiec 2023” [zdjęcia]

W miniony wtorek zastęp SLRr OSP Choczewo wraz z przyczepą i skuterem ratowniczym wspólnie z OSP RW Gdynia i SGRW-N Gdańsk, z rozkazu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych brał udział w zabezpieczeniu jednego z epizodów podczas ćwiczeń „Żarnowiec 2023”, który był realizowany przez Specjalistyczną Grupę Sonarową Kościerzyna na Jeziorze Żarnowieckim.

Strażacy z OSP Choczewo stali się posiadaczami skutera wodnego wraz z wyposażeniem w dn. 06.12.2022 roku. Otrzymany sprzęt jest kolejnym etapem rozwoju ratownictwa wodnego w jednostce OSP Choczewo i dzięki niemu strażacy mogą bardziej skutecznie i na jeszcze wyższym poziomie udzielać pomocy potrzebującym na akwenach wodnych (morzu i jeziorach) na terenie swojej gminy i powiatu wejherowskiego. Zakup tego sprzętu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu: Fundacji ORLEN „Dar Serca” w kwocie 80.000 zł, Fundacji PGE – 70.000 zł, PEJ – 30.000 zł, Starostwa Powiatowego w Wejherowie – 25.000 zł, Sołectwa Choczewo – 10.000 zł, Sołectwa Starbienino – 1.000 zł i środkom własnym OSP Choczewo – 504,60 zł.

Źródło informacji: OSP Choczewo