# Tags
#Inwestycje

Wiesław Gębka: „Nie mam z kim rozmawiać, walę głową w mur…” [zdjęcia]

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się, czwarte już w tym roku spotkanie grupy roboczej ds. budowy elektrowni atomowej, któremu przewodniczyła Starosta Wejherowski – Gabriela Lisius. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in.: Starosta Lęborski – Alicja Zajączkowska, Starosta Pucki – Jarosław Białk, Dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – Adam Piotrowski, Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Janusz Woliński, przedstawiciele władz samorządowych: Choczewa (Wójt Wiesław Gębka), Nowej Wsi Lęborskiej (Wójt Zdzisław Chojnacki), Gniewina i Łęczyc, przedstawiciele „Polskich Elektrowni Jądrowych”, PKP Polskich Linii Kolejowych, GDDKiA O/Gdańsk, „Polskich Sieci Elektroenergetycznych”, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Krzysztof Czopek, Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego – Robert Lorbiecki, przedstawiciele ZDW Gdańsk, PBPR, UMWP, ZDDPPiW Wejherowo, Transprojektu Gdańsk i wielu innych.

Podczas trwającego 2,5 godziny spotkania omówiono aktualny status projektu elektrowni jądrowej i planowane w najbliższym czasie działania związane z inwestycją, przedstawiono też status realizacji infrastruktury towarzyszącej poszczególnych projektów realizowanych przez „Polskie Elektrownie Jądrowe”, „Polskie Sieci Elektroenergetyczne”, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział/Gdańsk oraz PKP Polskie Linie Kolejowe, które przedstawiły własne prezentacje obrazujące zaawansowanie prac. Jako, że większość z nich prezentowaliśmy już przy okazji spotkania, jakie odbyło się w siedzibie Gminy Choczewo w dn. 24,04,br tym razem ograniczymy się jedynie do nowych elementów.

Przy okazji infrastruktury towarzyszącej „Polskich Elektrowni Jądrowych”, najbardziej ożywiona dyskusję wywołał punkt dotyczący… trwających uzgodnień PEJ z Zarządem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego na temat możliwości przygotowania dróg powiatowych do transportu materiałów na etapie prac przygotowawczych elektrowni jądrowej. W tym momencie padło pytanie… a co z drogami wojewódzkimi 213 i 218, dlaczego się o nich nie mówi? Przecież te drogi są narażone na zniszczenie w tym samym stopniu do drogi powiatowe… Przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że Pan Wojewoda powoła w najbliższym czasie specjalny Zespół ds. budowy elektrowni jądrowej. Padły też głosy, że w kontekście potencjalnych zniszczeń i niezbędnych remontów dróg powiatowych i wojewódzkich potrzebne jest niezwłoczne uruchomienie specjalnego funduszu rządowego na ten cel.

Głos zabrał też Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka, który powiedział m.in.: „To bardzo dobrze, że przedstawiciel Rządu (p. A. Piotrowski) i Wojewody Pomorskiego (p. J. Woliński) są dzisiaj z nami, bo dotychczas zupełnie nas Panowie nie dostrzegaliście. Po co jednak tworzyć jakikolwiek nowy Zespół przy Wojewodzie Pomorskim, skoro wszyscy spotykamy się przecież tutaj (w grupie roboczej – przyp.) i dyskutujemy od dłuższego czasu na różne tematy związane z planowaną budową elektrowni jądrowej. W kwestii dróg… u nas ta „budowa” już jest, w Osiekach Lęborskich, gdzie inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne i doskonale widzimy, jak to wygląda tu i teraz. Widzimy te pędzące bez opamiętania ciężarówki… Widzimy, co dzieje się z naszymi drogami. Już dzisiaj pilnie potrzebujemy środków na bieżące remonty dróg… Dzisiaj, nie jutro…”

Dyskusję z tym temacie podsumowała p. Gabriela Lisius, która stwierdziła, że… „należy pilnie stworzyć specjalny fundusz dedykowany przygotowaniu dróg powiatowych i wojewódzkich dla przyszłej inwestycji, jak również później po jej zakończeniu, dla ich wyremontowania i odtworzenia…”.

Rozmówcy podnosili też problem, którymi drogami będą dojeżdżać samochody na budowę przyszłej elektrowni atomowej, którędy będą wywozić drewno pozyskane z jej terenu, jak również skąd(?) i jakimi drogami będzie transportowane na teren przyszłej budowy kruszywo i inne materiały budowlane.

Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka, był dzisiaj wiodącą postacią spotkania grupy roboczej, który nie przebierając w słowach, raz po raz… ripostował stwierdzenia przedstawicieli przyszłych inwestorów… „Pilnie potrzebujmy od Rządu specjalnej ustawy o drogach, bo inaczej znajdziemy się w czarnej d….”. Po kolejnej prezentacji „Polskich Sieci Elektroenergetycznych”, Wiesław Gębka powiedział… „PSE już dzisiaj stworzyło nam w gminie jeden wielki plac budowy, jeżdżą i demolują gminę. Oczekujemy od Rządu pilnego wsparcia”.

Także kolejna prezentacja GDDKiA nie wniosła w zasadzie niczego nowego. Poznaliśmy jedynie wstępne lokalizacje przyszłych skrzyżowań na drodze łączącej teren elektrowni atomowej z „S6”. Ma ich być 9:

– przy głównym wjeździe do elektrowni,

– w Kopalinie, opodal przystanku kolejowego z drogą gminną Biebrowo-Kopalino,

– w Jackowie, opodal przystanku kolejowego z drogą gminną Jackowo-Kierzkowo,

– w Choczewku, z drogą powiatową 1306G Kurowo-Choczewo (w zależności od wariantu),

– w Żelaźnie, z drogą wojewódzką 213 (w zależności od wariantu),

– w Zwartowie, z drogą powiatową 1322G,

– w Pużycach, z drogą powiatową 1458G (w zależności od wariantu),

– w Łęczycach, z drogą powiatową 1455,

– opodal Godętowa, z drogą „S6”.

Następną prezentację zademonstrowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Dowiedzieliśmy się z niej, iż Słowiński Park Narodowy poinformował tą firmę pismem, że ewentualną linia kolejowa z elektrowni atomowej do Steknicy i dalej do Łeby/Lęborka nie zagraża w żaden sposób środowisku naturalnemu SPN(!). Anna Arentowicz stwierdziła, że mieszkańcy Choczewa nie akceptują do końca planów PKP w okolicy tej miejscowości, ale… „firma będzie dalej z nimi dyskutować”. Głos zabrał również przedstawiciel Gminy Gniewino, który ogłosił, że podjęła ona uchwałę, w której przyjęła stanowisko, że stanowczo sprzeciwia się wariantowi przebiegu linii kolejowej na jej terenie wg tzw. „nowej” ścieżki (wariant „czerwony”). Pomimo swojego sprzeciwu Gmina Gniewino jest jak najbardziej za przebiegiem linii kolejowej do Steknicy/Łeby/Lęborka. PKP PLK zapewniły, że pomimo potencjalnych problemów z całą pewnością dotrzyma wszelkich ustalonych wcześniej terminów. PKP PLK przewidują liczne spotkania konsultacyjne z samorządowcami oraz mieszkańcami zainteresowanych gmin.

Wiesław Gębka stwierdził, że… „radni Gminy Choczewo są przeciwni przebiegowi linii kolejowej do Steknicy i Łeby oraz, że zdecydowanie preferują trasę na Garczegorze. On sam jest za linią na Łebę, ale to w tej chwili i tak nie wystarczy by przekonać wszystkich radnych…”.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zasygnalizował, że 20% przyszłej linii kolejowej pokryją przewozy pasażerskie, zaś 80% Urząd Marszałkowski. Wg wstępnych szacunków do pracy w elektrowni będzie dojeżdżać początkowo ok. 1750 osób, natomiast w szczycie – ok. 7800 osób, ale UM nie będzie finansował dowozów pracowniczych na budowę(!). Analizy wciąż trwają. Wiadomo natomiast, że przebieg nowej linii kolejowej ma być „atrakcyjny” w skali całego kraju… Urząd Marszałkowski przewiduje, że w przyszłości mniej ludzi będzie podróżować na Hel, a znacznie więcej do Łeby.

Podsumowując czwartkowe spotkanie grupy roboczej, Wiesław Gębka po raz kolejny zauważył, że… „nasza gmina już teraz potrzebuje nowego posterunku policji, nowego ośrodka zdrowia i nowej szkoły, ale.. nie mam z kim o tym rozmawiać. Nie mam z kim… walę głową w mur… potrzebujemy systematycznej współpracy z Rządem, bo z tą „demolką” będziemy się borykali latami… Już niebawem w naszej małej gminie, zamieszkałej przez 5.300 osób pojawi się kolejnych 10.000, ale z kim mam rozmawiać o tych naszych wszystkich problemach. Chcemy przygotować się do tej budowy, ale Rząd ciągle nas nie dostrzega…”.

Dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – Adam Piotrowski odpowiedział… „patrzymy z optymizmem do przodu, już niebawem Wojewoda włączy się do tych prac, więc będzie też kontakt z przedstawicielem Rządu…”, co Wiesław Gębka skwitował słowami… „póki co, nie ma żadnej komunikacji z Wojewodą”.

Na tym spotkanie grupy roboczej zakończono. Kolejne w sprawie dróg i kolei zaplanowano na dn. 29.06.br