# Tags
#Inwestycje

Wielorodzinne budynki komunalne w miejscowości Żelazno [zdjęcia] 

W dn. 24.05.2023 roku Starosta Wejherowski wydał decyzję, w której zatwierdził projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym, jak również udzielił pozwolenia na budowę trzech wielorodzinnych budynków komunalnych (po 7 mieszkań w każdym), wiat gospodarczych i śmietnikowej oraz rozbiórkę istniejącej tam infrastruktury. Budynki te mają być wyposażone w instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. Samo osiedle ma być wybudowane w miejscu, gdzie znajdują się aktualnie dwa budynki gospodarcze (dawna świetlica), stara kotłownia wraz z utwardzeniem terenu z płyt betonowych. 

Inwestycja ta ma na celu stworzenie 21 komunalnych lokali mieszkalnych dla osób ze szczególną sytuacją materialną lub rodzinną. W każdym budynku będzie 7 lokali mieszkalnych o powierzchniach: 33,3 m² (2 lokale), 54,9-50,0 m² (3) oraz 78,5 m² (2). Urząd Gminy w Choczewie dysponuje stosownym projektem, trzeba jeszcze tylko pozyskać niezbędne środki finansowe.

Źródło informacji: UG w Choczewie