# Tags
#Kultura #Mieszkańcy

Warsztaty „Stop nudzie” w choczewskim GOKiB-ie…

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka (GOKiB) w Choczewie realizuje w ramach programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” kilka projektów – zarówno w I jak i w II edycji, a jednym z nich jest projekt „Stop nudzie”, który zakłada przygotowanie i realizację cykli zajęć warsztatowych dla wszystkich zainteresowanych. Realizacja projektu „Stop nudzie” dała możliwość poszerzenia oferty GOKiB-u w roku szkolnym 2023/2024 o zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży, a w tym warsztaty kulinarne, kreatywne, fotograficzne i malarskie. Dla najmłodszych uczestników prowadzoną są za to zajęcia z kreatywnego rozwoju…

Z uzyskanego dofinansowania zostały zakupione niezbędne materiały do prowadzenia warsztatów, a także została nawiązana współpraca z lokalnymi animatorami oraz instruktorami, którzy regularnie prowadzą zajęcia, co wpływa na urozmaicenie i wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu w gminie.

Źródło informacji i zdjęcie: Gmina Napędzana Wiatrem