# Tags
#Oświata

W Choczewie i Ciekocinie trwa egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj – matematyka [arkusze CKE wraz z odpowiedziami]

W Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Choczewie i Ciekocinie trwa egzamin ósmoklasisty. W Choczewie do testu pisemnego z matematyki przystąpiło dzisiaj 70 uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej. Punktualnie o godz. 09:00 Komisja Egzaminacyjna rozdała arkusze egzaminacyjne CKE i wyjaśniła zasady sprawdzianu. Dzisiejszy test z matematyki trwał w zależności od arkusza od 100-150 minut. Jutro egzamin z nowożytnego języka obcego.

Arkusze CKE z matematyki wraz z odpowiedziami znajdziecie poniżej >  https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8722113,egzamin-osmoklasisty-2023-matematyka-odpowiedzi-arkusze-cke.html

Zdjęcia: ZSP w Choczewie (FB)