# Tags
#Lokalny samorząd #Sołectwa

W 2024 roku, IX Edycja MotoRock Festiwalu „Traktorem nad Bałtyk” odbędzie się w Sasinie…

Dzisiaj w Sasinie odbyło się spotkanie sołeckie, podczas którego omówiono m.in. podział środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok, przesunięcie środków niewykorzystanych w 2023 na 2024 rok oraz sprawy bieżące. W spotkaniu wzięło udział 15 mieszkańców i Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka.

Na początku Sołtys – Jarosław Kotkowski przedstawił propozycję podziału środków z funduszu sołeckiego na 2024, który w przypadku Sołectwa Sasina zamknął się kwotą 57.800,76 zł. Zaproponowany podział środków obejmował m.in.: opłaty stałe, związane z funkcjonowaniem Domu Sołeckiego (zakup opału – pelletu, energia elektryczna, woda, wywóz szamba itp.), organizację festynu i imprez integracyjnych, zakup doposażenia do domu sołeckiego (stojaki na rowery, krzesła, wyposażenie kuchni, świetlicy, siłowni, przegląd placu zabaw), doposażenie OSP Sasino, zakup drogowskazów z informacją o drodze do latarni morskiej w Stilo) oraz zakup stacji ładowania rowerów elektrycznych, która zostanie prawdopodobnie usytuowana w Stilo.

Dyskutowano też o zagospodarowaniu kwoty funduszu sołeckiego za 2023 rok – 15,647 zł, która została przeniesiona do wykorzystania w 2024 roku. Wszystkie propozycje zostały przegłosowane większością głosów (16:0). Podjęto również decyzję, że zysk z lipcowego festynu sołeckiego (ponad 10.000 zł) zostanie podzielony po 50% na OSP Sasino i Sołectwo Sasino). Z propozycją podziału środków finansowych wynikający z tzw. „opłaty miejscowej” będzie można zapoznać się najwcześniej w lutym-marcu 2024 roku.

Obecny na spotkaniu sołeckim Wójt Gminy Choczewo stwierdził m.in., że z dumą obserwuje rozwój Sasino i zapowiedział, że w 2024 roku, przy placu zabaw, opodal byłego boiska sportowego (wzdłuż świerków) powstanie „Orlik” wraz oświetleniem, taki sam jaki funkcjonuje już np. w Kopalinie. Wójt zobowiązał się także do montażu toalet typu „toi-toi” na parkingu przy sezonowej smażalni ryb „Pustynne Piaski” w Stilo, które miałyby tam funkcjonować od maja do października oraz do pomocy przy budowie przeciwpożarowego zbiornika retencyjnego w „dolnym” Sasinie opodal wiat rowerowych (za napisem „I love Sasino”). Co ciekawe, pojawiła się realna propozycja, by latem, na w/w parkingu w Stilo był także organizowany 3-dniowy „Festiwal Muzyki Żeglarskiej” (Szantowej) – takiej imprezy w naszej gminie jeszcze nie było… Trwają intensywne rozmowy w tym temacie…

Sołtys przedstawił tez informację na temat planowanego remontu przystanku PKS w Sasinie, który przeciąga się z powodu przedłużających się procedur „likwidacji szkody”, jaka miała ta miejsce w 2022 roku – w firmie ubezpieczeniowej. Prawdopodobne sprawa ta zakończy się w sądzie.

Z innych informacji wartych odnotowania należy wspomnieć też, że:

IX Edycja MotoRock Festiwalu „Traktorem nad Bałtyk” w 2024 roku odbędzie się w Sasinie(!),

– „ULTRA STILO 4” – III Mistrzostwa Polski w 24-godzinnym Marszu Nordic Walking, w 2024 roku zostaną zorganizowane wspólnie z Urzędem Gminy w Choczewie (GOKiB),

– zniesione zostało lądowisko Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na boisku w Sasinie, w chwili obecnej w Gminie Choczewo funkcjonuje tylko jedno takie lądowisko – na obiektach sportowych GOKiB-u (boisko Latarnika). Śmigłowce „LPR” mogą też lądować w innych, dogodnych dla siebie miejscach.

Spotkanie sołeckie zakończyło się ok. godz. 19:30