# Tags
#Inwestycje

Uzyskanie zgód Właścicieli na budowę linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec 

Moc ze stacji SE Choczewo zostanie wyprowadzona w głąb kraju czterema liniami najwyższych napięć. Jako pierwsza powstanie linia 400 kV Choczewo – Żarnowiec (CWO-ZRC) o długości  ponad 16 km, która zostanie poprowadzona z SE Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do SE Żarnowiec w gminie Krokowa. Swoim przebiegiem linia obejmie 3 gminy: Choczewo, Gniewino i Krokowa. Polskie Sieci Elektroenergetyczne przystępują do kolejnego etapu prac – mającego na celu uzyskanie zgód Właścicieli na posadowienie na ich nieruchomościach linii elektroenergetycznej 400 kV Choczewo – Żarnowiec.

Pełnomocnicy PSE przedstawią Właścicielom ofertę wynagrodzenia finansowego za ustanowienie służebności przesyłu. Służebność przesyłu to rozwiązanie prawne, które określa w jaki sposób PSE będą mogły korzystać z nieruchomości, aby wybudować i eksploatować linię elektroenergetyczną. Tytuł własności i przeznaczenie nieruchomości nie ulegną zmianie. Na nieruchomości zostanie ustanowiony tzw. pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii), w obrębie którego zostaną posadowione słupy elektroenergetyczne oraz zawieszone przewody linii. Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego indywidualnie dla każdej nieruchomości – z uwzględnieniem m.in. jej przeznaczenia, klasy gruntu oraz zajętego obszaru.

Ponieważ budowa linii 400 kV relacji Choczewo – Żarnowiec jest przedsięwzięciem o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, została ujęta w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. specustawie przesyłowej). Oznacza to, że w przypadku braku możliwości ustanowienia służebności przesyłu, wspomniane ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz PSE może zostać ustanowione w trybie administracyjnym. W takiej sytuacji odszkodowanie zostanie ustalone przez Wojewodę Pomorskiego i wypłacone przez PSE dopiero po zakończeniu inwestycji.

W celu przedstawienia szczegółów oferty, PSE proponują każdemu Właścicielowi bezpośrednie spotkanie, które może się odbyć w dogodnym terminie i miejscu. Rozmowy mogą się odbyć również on-line, za pośrednictwem komunikatorów Skype lub MS Teams. Przedstawiciele PSE skontaktują się z każdym Właścicielem w celu umówienia spotkania. Ze względu na to, że nie wszyscy zainteresowani mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych z PSE w 2021 r. i Spółka nie dysponuje numerami telefonów wszystkich Właścicieli, zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontakt w celu uzgodnienia dogodnego terminu i miejsca spotkania. Ważne jest, aby takie spotkanie odbyło się do końca maja br.

Osobą odpowiedzialną za komunikację jest p. Paweł Smoliński, tel. +48 512 735 703, pawel.smolinski@pse.pl

Źródło informacji: pomorzedajemoc.pse.pl, grafika: pomorze.daje.moc