# Tags
#Historia

Uwaga! Prezentacja wyników badań archeologicznych w Urzędzie Gminy ma jednak charakter „zamknięty”

Uwaga! Kilka dni temu informowaliśmy o spotkaniu organizowanym przez Nadleśnictwo Choczewo wraz z Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, prezentującym wyniki badań archeologicznych, przeprowadzonych w Szklanej Hucie (Osieki Lęborskie) na terenie Nadleśnictwa Choczewo, jakie ma się odbyć w czwartek – 01.02.br o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej CIT UG w Choczewie. Co prawda, podczas ostatniej sesji Gminy Choczewo – Wójt Gminy Choczewo poinformował mieszkańców, że na powyższe spotkanie może przyjść każdy(!), tym niemniej, jak się okazuje, z uwagi na dużą, potwierdzoną liczbę zaproszonych osób będzie ono jednak miało charakter „zamknięty” i dotyczy wyłącznie osób posiadających imienne zaproszenie. Przepraszamy!